Skąd mam wiedzieć, że Bóg mnie miłuje?

Skąd mam wiedzieć, że Bóg mnie miłuje?

Teoretycznie wiemy, że Bóg nas miłuje. Ale gdzie On jest w chwilach trudnych?

5 min ·

Ciągle słyszymy, że „Bóg nas miłuje i Bóg jest miłością”. Jednak, gdy mamy trudności, wygląda to bardzo teoretycznie. Gdzie wtedy jest Jego miłość??

Są chwile, gdy życie staje się przytłaczające, gdy siedzisz sam z głową w dłoniach i myślisz sobie, gdzie teraz jest Bóg? Łzy spływają po twoich policzkach. Może właśnie straciłeś pracę lub przyjaciela? A może miałeś bardzo ciężki dzień lub przeżywasz jakiś „pechowy” okres? Być może ktoś cię zranił albo masz już dosyć samego siebie i myślisz, że nie jesteś godny Bożej miłości? Istnieje wiele powodów, które mogą sprawić, że wątpisz w Bożą miłość i zastanawiasz się, czy On się w ogóle o ciebie troszczy.

Bóg zna ciebie lepiej, niż ty sam

Kiedy takie myśli się podnoszą i pojawia się zagrożenie, że cię przytłoczą, najlepszą receptą jest Słowo Boże, napisane przez Bożą mądrość. Istnieje wiele dowodów na to, że Bóg cię miłuje. Król Dawid pisał:

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, A Ty, Panie, już znasz je całe.” (Ps. 139,1-4)

Bóg jeszcze nigdy nikogo nie opuścił. On trzyma swoje szlachetne stworzenie, każdego osobiście, w swoich wszechmocnych dłoniach.

Tak właśnie czyni twój Bóg. On zna ciebie lepiej, niż ty sam. On wie o wszystkim, co dzieje się w twoim życiu. On nigdy nikogo nie opuścił. On trzyma swoje szlachetne stworzenie, każdego osobiście, w swoich wszechmocnych dłoniach.
(Księga Izajasza 49,15-16)

Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie”. (Psalm 139,13-14)

Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, Jak wielka jest ich liczba!” (Psalm 139,17)

Jezus mówi nam, że ani jeden wróbel nie spadnie na ziemię bez woli Ojca. (Ewangelia Mateusza 10,29-31) Pomyśl, o ile bardziej troszczy się i pilnuje tego, którego stworzył na swoje podobieństwo? (I Księga Mojżeszowa 1,27)

Nie opuszczę cię, ani nie porzucę

Kiedy wchodzimy w trudne chwile w naszym życiu, to nie dlatego, że Bóg o nas nie dba; że nas opuścił. Bóg dokładnie, w najmniejszym detalu, zaplanował życie każdego z nas. Jego plan służy ku naszemu zbawieniu. On chce, byśmy nauczyli się być zależnymi od Niego, a nie od naszych ludzkich zdolności. Kiedy wchodzimy w trudności i doświadczenia, On nie zostawia nas samych sobie.

To właśnie przeogromny dar miłości, który Bóg nam okazał sprawia, że możemy przystąpić do tronu łaski, by dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze.

On zesłał Swojego Umiłowanego Syna na świat, byśmy mieli Arcykapłana, który może nam współczuć w naszych słabościach. To właśnie przeogromny dar miłości, który Bóg nam okazał sprawia, że możemy przystąpić do tronu łaski, by dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. (List do Hebrajczyków 4,16) Przyjdź do tronu łaski po pomoc, bo tam znajdziesz Ojca i Syna, którzy czekają, byś się o nią modlił.

Wtedy zauważysz, że Pan jest z tobą, dokładnie tak, jak wiele lat temu był z Jozuem:

Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny.” (Księga Jozeugo 1,5-6)

To nie oznacza, że te trudne chwile po prostu znikną. Oznacza to, że znajdziesz siłę, odwagę i łaskę, by móc przez nie przejść. Bóg jest z Tobą a twój Arcykapłan, który ma tak wiele współczucia, wstawia się za tobą i modli się o każdy twój krok. (List do Hebrajczyków 7,25) Wtedy przejdziesz przez próby i będziesz jak wypolerowane złoto, które zostało wypróbowane w ogniu, a końcowym rezultatem będzie zbawienie twojej duszy. Bóg tak bardzo nas miłuje. Ku naszemu zbawieniu On zaplanował każdy moment naszego życia. I On nigdy nie nałoży na ciebie więcej, niż potrafisz znieść. (I List do Koryntian 10,13)

Bóg, który nam współczuje

Bóg nas zna i On współczuje nam w naszych słabościach. On nie jest twardym, niesprawiedliwym Bogiem. On jest sprawiedliwy i pełny serdecznego współczucia względem nas. On jest naszym największym kibicem; nikt bardziej nie pragnie, by nam się powiodło, niż On. Wierz w to. Wierz w te fantastyczne i pocieszające słowa, którymi Bóg przemawiał przez proroka Jeremiasza:

Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.” (Księga Jeremiasza 29,11-13)

Bóg jest naszym największym kibicem; nikt bardziej nie pragnie, by nam się to powiodło, niż On.

Bóg jest z Tobą każdego dnia, w każdym momencie życia i miłuje cię bardziej, niż potrafisz to pojąć. (List do Rzymian 8,38-39)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.