Skąd wiesz, że Bóg cię woła?

Skąd wiesz, że Bóg cię woła?

Bóg cię woła, ale od ciebie zależy, czy mu odpowiesz.

Bóg cię woła, ale od ciebie zależy, czy mu odpowiesz.

W I Liście do Tymoteusza 2,4 jest napisane: „Który chce (Bóg), aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”. Bóg ma niesamowity plan i On pragnie CIEBIE wyratować! On pragnie wybawić cię od życia w grzechu i nieszczęściu i powołać do życia w prawdziwym pokoju i radości. On pragnie przygotować cię do wieczności i przez twoje życie uwielbić swoje imię. Bóg cię wzywa. On cię miłuje i pragnie ci pomóc!

W głębi swego wnętrza czujesz wielką pustkę. To Bóg cię wzywa.

A więc, w jaki sposób Bóg cię wzywa? Być może spotkasz kogoś, kto jest bogobojny i jego życie stanie się dla ciebie zachęceniem, albo przeczytasz lub usłyszysz coś, co stworzy w tobie tęsknotę za czymś więcej. Być może próbujesz żyć dobrym życiem i reagować w dobry sposób, jednak ciągle napotykasz mur, a w swoim wnętrzu czujesz pustkę. To Bóg cię wzywa. On cię podnosi i pociąga ku sobie, ale od ciebie zależy, czy mu odpowiesz.

W Liście do Hebrajczyków 1,1-2 jest napisane: „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna.” Bóg posłał na ziemię Swojego Syna, Jezusa, jako człowieka, gdzie doświadczał tych samych pokuszeń i prób, jak my, lecz nigdy nie zgrzeszył. W ten sposób pozostawił nam przykład do naśladowania. Teraz prosi ciebie, byś go wpuścił do twojego życia, aby mógł cię prowadzić, wzmocnić i pomóc żyć zwycięskim życiem. „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Objawienie Jana 3,20)

On cię wzywa, ale od ciebie zależy, czy mu odpowiesz

To, pełne miłości powołanie, jest jak potężny magnes, który zawsze pociąga w jednym kierunku; pociąga, by całkowicie nawrócić się do Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, z wszystkiego tego, co złe, skorumpowane i egoistyczne (z grzechu) oraz naśladować Jego przykład i dojść do życia w sprawiedliwości, pokoju i radości. Wybór należy do ciebie, ponieważ Bóg dał ci wolną wolę.

Otworzyć swoje serce dla Jezusa, oznacza powziąć postanowienie, by całkowicie zakończyć z życiem dla samego siebie i oddać Jemu zupełną kontrolę, jako swojemu Panu i Zbawcy. To decyzja, która zmieni całe twoje życie. Nie musisz ciągle grzeszyć, tracić panowania nad sobą, irytować się i obrażać. Jezus przyszedł, by wytorować drogę i zbawić cię z tego wszystkiego. Jeżeli odpowiesz na Jego wołanie, On cię poprowadzi krok po kroku do tego fantastycznego nowego życia.

Niech cię nic nie powstrzyma od tego, by dokonać najważniejszego wyboru w życiu – już dziś otwórz Jezusowi drzwi twojego serca.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.