Śpiewaj o mym Zbawcy

PIEŚŃ: Pieśń pochwalna dla naszego Zbawiciela, która zachęca Nas do pójścia za Nim drogą, którą On nam otworzył!

Podczas tegorocznej wirtualnej konferencji letniej Kościoła Chrześcijańskiego Brunstad, część młodzieży z BCC Salem zaśpiewała pieśń pochwalną z naszego śpiewnika „Drogi Pańskie”. Ta pieśń, napisana przez Johana Oscara Smitha, zachęca nas do „śpiewania” w życiu - innymi słowy mamy pozostać w duchu dziękczynienia i chwalenia Boga bez względu na to, co stanie na naszej drodze. Staje się to dla nas coraz łatwiejsze, kiedy nasze oczy otwierają się na wielką łaskę, która jest nad naszym życiem! Powodem jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, który oddał się całkowicie za nas, odnosząc pełne zwycięstwo nad wszelkim grzechem i w ten sposób otworzył drogę, po której możemy iść i Jego naśladować. Naprawdę jest On godny chwały i czci oraz posłuszeństwa!

Tekst: Śpiewaj o mym Zbawcy

Śpiewaj o mym Zbawcy, Śpiewaj o Nim wciąż,
by każde serce zmiękło. Śpiewaj o Nim wciąż,
Byś śpiewem się przebił, Śpiewaj serca pieśń.
Niech serce twe wolne, W szczęściu nurza już się.

Kto, kto tak zwyciężał, Jak On w boju swym?
Kto w prasie tłoczył i jak Baranek trwał w tym?
Kto, kto mógł miłować, Kto, kto umrzeć też?
Kto, kto mógł nam posłać wodę życia i chleb?

On mocno mnie chwycił, i trzyma tak mnie.
On głowę starł szatana i zdjął pęta me.
On, on powstał z martwych, nadzieję mi śle.
On, on chrzci mnie ogniem, Duchem Świętym chrzci też.

On, on mi objaśnia, Gdzie wiedzie szlak ten.
Mowa to prosta, jasna, Byś pojąć mógł też.
Chodź, chodź więc mój bracie, Weź, weź z nami się!
Patrz droga jest łatwa, Teraz! – Trzeba już biec!”

Posłuchaj więcej muzyki chrześcijańskiej na AktywneChrześcijaństwo lub oglądaj i słuchaj muzyki chrześcijańskiej oraz przemów na kanale ActiveChristianity na YouTube.

Tutaj można przeczytać więcej o autorze tej pieśni - Johanie O. Smith.

Tekst: Johan Oscar Smith
Wykonanie: BCC Salem
Kompozytor: Even Skogsrud
Pieśń ze śpiewnika "Drogi Pańskie" nr 139
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.