Spraw, by twój czas miał znaczenie teraz i w wieczności

Spraw, by twój czas miał znaczenie teraz i w wieczności

Bóg pozwala, byśmy doświadczali różnych czasów w naszym życiu. Jak wykorzystujesz te możliwości?

„A dzieje króla Dawida, te poprzednie i późniejsze, były już opisane w Dziejach Jasnowidza Samuela. (…) wraz z całym jego królowaniem, jego potęgą i wydarzeniami, jakie miały miejsce zarówno u niego samego, jak w Izraelu, jak we wszystkich królestwach świata.” (I Księga Kronik 29,29-30)

Czas Dawida i Izraela przeminął, teraz mija czas naszego życia oraz czas Zboru. Badając te czasy, wiele rzeczy wychodzi na jaw; bowiem tam ukryte jest nasze życie.

W pewnym okresie życia Dawid był pasterzem, w innym był sługą na królewskim dworze Saula, później był wygnańcem, następnie królem Judy, a potem królem całego Izraela. W jeszcze innym okresie życia musiał uciekać przed własnym synem, itd.

Te różne okresy życia mogą być przyrównane do warstw ziemi. Warstwy te odpowiadają różnym epokom, a przez studiowanie tych warstw, archeologowie dowiadują się o cywilizacjach istniejących w poszczególnych epokach. Z wykopalisk mogą utworzyć obraz tego, jak żyli i rozwijali się ludzie całe wieki temu.

Jedna epoka tworzy podstawę następnej. Gdyby Dawid nie był wierny jako pasterz, nigdy nie byłby w stanie zabić Goliata, a tym samym zostać zaproszony na dwór Saula i zasiadać przy jego stole. Gdyby nie był wierny na wygnaniu, nigdy nie stałby się królem Izraela. Gdyby nie był wierny, jako król, jego tron nie mógłby zostać ustanowiony na wieki.

Różne czasy przechodziły nad Izraelem, kiedy Dawid był królem i zajmował odpowiedzialne stanowisko. Były czasy wojny, czasy niepokoju, głodu, epidemii, a także czasy pokoju. Wszystko, co wpływało na Izrael, wpływało również na Dawida. Badając te czasy, możemy „odkryć” mądrość Dawida, jego wielkie czyny, jak również jego błędy. Niczego nie brakuje, gdyż wszystko leży ukryte w tych warstwach – w tamtych czasach.

„Warstwy” w naszym własnym życiu

Bóg pozwala, byśmy również doświadczali różnych czasów. Doświadczamy czasów dobrobytu, czasów błogosławieństwa i czasów zaszczytu. Doświadczamy również czasów sprzeciwu, przekleństwa i hańby. Doświadczamy czasów niezrozumienia i zazdrości, czasów, w których jesteśmy przedmiotem zawiści i obmowy. Mamy również czas dzieciństwa, młodości, dorosłości i starości.

Te okresy w życiu przynoszą nam różne trudności i pokuszenia, jak również zadania i możliwości. W pewnym określonym czasie są zwycięstwa do osiągnięcia oraz możliwości do uchwycenia, których nie osiągniemy, ani nie uchwycimy w czasie, który po nim nadejdzie. To, co zrobimy i to, czego nie zrobimy, nie zgubi się, ponieważ wszystko leży zakopane w tych warstwach. Tylko niewielu ludzi ma świadomość tego, a większość rozumie to dopiero wtedy, gdy dany czas już przeminie. Wtedy budzą się i zdają sobie sprawę z tego, co powinni byli uczynić a czego nie powinni byli robić, jednak wtedy jest za późno, gdyż warstwy ziemi świadczą przeciwko nim. (Księga Izajasza 57,12)

Przychodzą również różne czasy na Zbór – czasy przebudzenia, czasy suszy, czasy pokoju i niepokoju, czasy zaszczytu i czasy hańby. My również jesteśmy zawarci w tych czasach. Kiedy te czasy przychodzą na Zbór, pytanie brzmi, czy właściwie rozumiemy dany czas, by stać się bryłą złota w tej warstwie Zboru, a nie zardzewiałym kawałkiem złomu?

Ludziom zazwyczaj bardziej podoba się ten czas niż tamten. Woleliby raczej, by panował czas przebudzenia i pokoju, a nie czas wojen i suszy. Jednak takie pragnienia nie są zrodzone z mądrości, gdyż wszystkie te czasy muszą nadejść w naszym życiu oraz w Zborze, byśmy mogli zostać przetestowani i zdobyć kwalifikacje do tego, by zasiąść na tronie wraz z Jezusem. Tak, jak Jezus był przyczyną upadku oraz powstania wielu, dzisiejsze czasy mogą również objawiać nastawienie ludzi i przyczynić się do ich upadku, albo do powstania.

Większość ludzi nie chce, by ktoś kopał w tych warstwach; nienawidzą tych „archeologów.” Jednak nie jesteśmy w stanie im przeszkodzić i musimy to zaakceptować. Ludzie nie potrafią znaleźć wszystkiego, ale pewnego dnia Bóg wykopie i odkryje wszystko, co leży ukryte w tych warstwach – w poszczególnych czasach. Dlatego też musimy czuwać i modlić się, byśmy byli nienaganni w tym czasie, a także zostali znalezieni bez skazy i bez plamy, przezwyciężając wszystko. (List do Efezjan 6,13; I List Piotra 1,6-7)

„Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju.” (II List Piotra 3,14)

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i jest edytowaną wersją artykułu opublikowanego po raz pierwszy w czasopiśmie BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte Skarby”) w marcu 1940r. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.