Stanąć w wyłomie

Stanąć w wyłomie

Często w wiadomościach telewizyjnych widzimy odważnych ludzi, którzy ryzykują życiem, by walczyć o swoje prawa i o wolność. Ale w jaki sposób ja mogę stanąć w duchowym boju przeciwko złu i zdradzie?

3 min ·

Często w wiadomościach telewizyjnych widzimy odważnych ludzi, którzy ryzykują życiem, by walczyć o swoje prawa i wolność. Ale w jaki sposób ja mogę stanąć w duchowym boju przeciwko złu i zdradzie?

Obrazy telewizyjne ukazujące demonstrantów i bojowników walczących o wolność, obiegły świat i zainspirowały tysiące ludzi. W dzisiejszych czasach walka o wolność i prawa ludzkie jest niezwykle ważna i wielu ludzi ryzykuje życiem, by walczyć i bronić swoich praw wobec tych, którzy nadużywają władzy i rządzą państwem.

Ochrona przed grzechem i władzą szatana

Równocześnie toczy się inna walka, która może jest mniej znana, ale o wiele ważniejsza. Ta walka odbywa się w duchowym życiu każdego człowieka, a możemy o niej przeczytać w Księdze Ezechiela 22,30: „Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem.

Mogę coś zmienić, stawiając mur w swoim życiu!

W tamtym czasie Bóg nie znalazł żadnego człowieka, który by stanął w wyłomie, aby bronić kraju. Szukał mężczyzn i kobiet, których serce paliło się dla Boga i dla ludzi. Szukał takich, którzy mieli palące pragnienie, by bronić ciemiężonych, pomagać słabym i wzmacniać ich. Ale przede wszystkim szukał ludzi, którzy we własnym życiu i we własnych myślach postawili mocny mur, aby ochronić się przed grzechem i władzą szatana. Mur przeciwko wszelkiemu złu, które pragnie objąć władzę w ich życiu. Mur przeciwko zawiści, kłamstwu i obmowie. Mur przeciwko podejrzeniom, zdradzie i nieczystości.

Czy chcę naśladować Jezusa?

Jest wiele myśli i duchów, które próbują przejąć władzę w życiu człowieka. Czy jestem chętny postawić mur w moim własnym życiu, stanąć w wyłomie i walczyć przeciwko takim myślom? Czy biorę udział w tej walce? Jest napisane o Jezusie, że zanosił modlitwy z wielkim wołaniem i ze łzami do tego, który go mógł wybawić od śmierci (List do Hebrajczyków 5,7). Walczył w swoim własnym życiu i zdobył doskonałe zwycięstwo, a przez to otworzył tę samą możliwość dla ciebie i dla mnie! Czy chcę Go naśladować? Czy chcę stanąć w wyłomie i walczyć przeciwko złym mocom duchowym, które próbują kierować zarówno mną samym jak i ludźmi wokół mnie?

Gdy wybuduję mocny mur z bogobojności, wdzięczności i wierności mogę stać się schronieniem również dla innych ludzi wokół mnie!

Pomyśl o zawiści, obmowie, podejrzeniach i kłamstwie; pomyśl jak bardzo takie moce i myśli niszczą ludzi! Mogę postąpić inaczej, mogę postawić mur w swoim własnym życiu i w Bożej mocy walczyć przeciwko tym myślom, które powstają i pragną przejąć władzę w moim umyśle! Gdy wybuduję mocny mur z bogobojności, wdzięczności i wierności mogę stać się schronieniem również dla innych ludzi wokół mnie! Ludzie, którzy tak czynią, mają rzeczywiście niepojętą wartość i mogą przez swoje życie stać się schronieniem dla innych ludzi i narodów, daleko więcej niż możemy to zrozumieć.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.