Dążyć do doskonałości

Dążyć do doskonałości

Dla ludzi oczywiste jest, że nikt na świecie nie jest w stanie osiągnąć doskonałości. Ale gdzie tak jest napisane? W mojej Biblii jest napisane coś zupełnie przeciwnego!

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” (List do Rzymian 12,2)

Dążyć do tego, co dobre czy doskonałe?

Wierzący człowiek dąży zwykle do tego, co dobre, ale w bardzo małym stopniu. Można szukać i mieć nadzieję, i również wierzyć, że w miarę upływu czasu będzie z nami trochę lepiej, zarówno w jednej, jak i w drugiej dziedzinie, ale rzadko na wszystkich obszarach. To, przyrównując do wielkich i wspaniałych obietnic w Piśmie, jest po prostu żałosne.

Szuka się tego, co dobre, ale co jest bardzo dalekie od doskonałego – doskonałego na wszystkich obszarach, a dotyczy to łagodności, pokory, prawdy, wdzięczności, mądrości, sprawiedliwości, uległości, czystości, miłości, cierpliwości, itd. W Liście do Rzymian 12,2 jest napisane o dobrej, miłej i doskonałej woli Bożej. Jedną rzeczą jest to, że jest ona dobra, w przeciwieństwie do złej, inną sprawą jest to, że jest doskonała! Ten, kto szuka, znajduje. Jeśli z całego mojego serca szukam tego, co dobre, wtedy znajdę to, co dobre. Jeśli szukam tego, co doskonałe, wtedy znajdę to, co doskonałe.

Dlaczego nie szuka się we wszystkim z wszelką gorliwością tego, co doskonałe??? Z jednego powodu, po prostu nie wierzy się nawet w najmniejszym stopniu w to, że można to osiągnąć.

A kto się stara, by coś osiągnąć – nawet jeśli byłoby to coś wspaniałego – jeśli jest przeświadczony, że nigdy tego nie osiągnie? Nikt tak nie czyni.

Ludzie zwykle wierzą w różne rzeczy. Ale to, w co najbardziej wierzą, to porażka! I w to też powinni wierzyć! Jeśli wierzy się w jakieś zwycięstwo, to otrzymuje się zwycięstwo do jakiegoś stopnia!

Gdzie tak jest napisane?

Dla ludzi oczywiste jest, że nikt na świecie nie jest w stanie osiągnąć doskonałości. Ale gdzie tak jest napisane? W mojej Biblii jest napisane coś zupełnie przeciwnego! Jeśli istnieje coś, o czym zwykle jest się zupełnie przekonanym, to fakt, że wszyscy popełniają błędy i że jest to nieodzowne – będzie się popełniać błędy dopóty, dopóki jest się w śmiertelnym ciele. W mojej Biblii jest napisane zupełnie inaczej! W Liście Jakuba 1,4 jest napisane: „abyście byli doskonali i nienaganni”.

Szukaj tego, co doskonałe! Wierz, że to osiągniesz, a wtedy to osiągniesz. „(…) Wszystko jest możliwe dla wierzącego.” (Ew. Marka 9,23. Wszystko jest możliwe dla Boga!

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy został opublikowany w czasopiśmie Ukryte Skarby (Skjulte Skatter) w Marcu 1960 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.