Styczność Mahatmy Gandhi z "chrześcijaństwem"

Styczność Mahatmy Gandhi z "chrześcijaństwem"

Szukając prawdy, Mahatma Gandhi spotkał chrześcijan. Ale czy zobaczył prawdziwe chrześcijaństwo?

Szukając prawdy, Mahatma Gandhi spotkał chrześcijan. Ale czy zobaczył prawdziwe chrześcijaństwo?

Mahatma Gandhi jest znany z książek historycznych jako człowiek, który walczył o wyzwolenie Indii z pod panowania brytyjskiego, co doprowadziło do jej niepodległości. Poszukiwanie prawdy, przez całe jego życie, nie jest zbytnio znane. W jego czasopismach pojawiają się trzy główne cnoty: prawda, miłość i czystość (Satya, Ahimsa i Bramacharya).

Gandhi został wychowany w wierze hinduskiej i tę wiarę wyznawał przez całe swoje życie. W międzyczasie, mieszkał kilka lat w Anglii w powiązaniu ze swoimi studiami prawniczymi. Później przez kilka lat mieszkał również w Południowej Afryce, by praktykować prawo. W tych krajach, a szczególnie w RPA, spotkał chrześcijan, z którymi rozmawiał. Ze szczerym i szukającym prawdy zmysłem słuchał tych ludzi bez uprzedzeń oraz czytał wiele dostępnych książek o wierze chrześcijańskiej.

Poszukując wolności od grzechu

W swojej biografii mówi tak:
W spotkaniu z moimi chrześcijańskimi przyjaciółmi, jeden z nich powiedział coś, na co nie byłem przygotowany.  

Te słowa mnie nie przekonywały.

„Nie widzą piękna w naszej religii. Na podstawie tego co mówisz, wygląda na to, że jesteś cały czas przyciśnięty swoimi występkami, żałujesz ich i próbujesz się poprawić. Lecz kiedy grzeszysz, żałujesz i znowu grzeszysz, to jak możesz wierzyć, że zostaniesz wyzwolonym?
Nigdy nie zastaniesz pokoju. Przyznajesz, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, lecz zważ, jak doskonała jest nasza wiara. Nasz własny wysiłek, by się polepszyć i żałować jest nadaremno. Jak możemy nosić brzemię naszego grzechu? Nie możemy nic innego, jak tylko pozwolić, by Jezus niósł go za nas. Wyłącznie Bóg i Jego Syn jest wolny od grzechu. Obiecał nam, że każdy kto w Niego wierzy, będzie miał żywot wieczny. W tym leży Boża niekończąca się dobroć. Nasze własne grzechy nas nie obciążają, ponieważ wierzymy, że Jezus nas z nich odkupił. Jesteśmy skazani na grzeszenie. Żyć na tym świecie bez grzechu jest niemożliwe. Dlatego Jezus musiał cierpieć i pokutować za ludzkie grzeszy. Tylko ten, kto wierzy, że On nas wyzwolił, osiągnie życie wieczne. Pomyśl, żyjesz życiem pełnym niepokoju, a myśmy otrzymali przecież obietnicę o pokoju.”
Te słowa mnie nie przekonywały. Odpowiedziałem prosto: „Jeżeli to jest chrześcijaństwo, to nie potrafię się przekonać. Nie szukam wyzwolenia od następstw mojego grzechu. Szukam wyzwolenia od samego grzechu, albo właściwiej – od samej grzesznej myśli. Zanim dojdę tak dalece, chcę się zadowolić tym, by być w odpocznieniu.”

O tej osobie Gandhi powiedział dalej: „To co mówił potwierdził czynem. Grzeszył otwarcie i pokazał mi, że w ogóle się tym nie przejmował.” (cytat z książki: "An Autobiography or The Story of my Experiments with Truth", M. K. Gandhi, 1927-29).

To co Gandhi usłyszał w swojej młodości od swoich chrześcijańskich przyjaciół nie było prawdziwym chrześcijaństwem.

Sumienie zamiast chrześcijaństwa

Gandhi nigdy się nie nawrócił na wiarę chrześcijańską. W zamian wybrał tak jak Sokrates, by słuchać "wewnętrznego głosu". Brał udział w polityce po to, jak pisze w jednym miejscu, by służyć ludziom tak jak swojej religii.

To co Gandhi usłyszał w swojej młodości od swoich chrześcijańskich przyjaciół nie było prawdziwym chrześcijaństwem. Nie była to pełna ewangelia. Paweł pisze o prawdziwym chrześcijaństwie w Rzym.6, 11-12: „Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego.”

O Jezusie jest napisane, że był „próbowany we wszystkim, tak jak my, z wyjątkiem grzechu”, co świadczy o tym, że dla człowieka jest całkowicie możliwe osiągnąć zwycięstwo nad grzechem. Jesteśmy zachęcani, by przyjść do Niego, by otrzymać pomoc i łaskę, osiągając to samo zwycięstwo. Hebr.4, 15-16.

Jeżeli jesteś zainteresowany kontaktem z ludźmi, którzy mogą poświadczyć, że chrześcijańska ewangelia doprowadziła ich do wyzwolenia z mocy grzechu – do wyzwolenia od samej grzesznej myśli, to możesz odwiedzić naszą stronę internetową http://www.brunstad.org/pl/, gdzie możesz przeczytać coś więcej o zwycięstwie nad grzechem i prawdziwym chrześcijaństwie, i gdzie możesz się również z nami skontaktować.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.