Syjońskie prawa tak cenne są dla mnie

PIEŚŃ: Pieśń o miłości oraz zrozumieniu Bożej doskonałej woli względem naszego życia.

Pieśń ta zachęca każdego chrześcijanina, by nie marnować swojego czasu tutaj na ziemi dla swoich własnych zainteresowań, lecz pozwolić Bogu, by prowadził każdego osobiście w taki sposób, jaki jest dla niego najlepszy. Oznacza to absolutne poddanie się Bogu i wierzenie całym sercem, że On uczyni nasze życie tak wspaniałym, jak tylko to możliwe. Chociaż pieśń ta została napisana przez Eliasa Aslaksena wiele lat temu, nadal jest aktualna dla nas!

Syjońskie prawa tak cenne są dla mnie,
A wszystko inne tu bez znaczenia jest.
Choć pośmiewiskiem dla wielu się stanę
– Drogą przez ciało prowadzi Pan mnie.
Miejsca i pory – w więzieniu lub wolny
– Nic zabrać szczęścia nie może mi tu.
Dla mnie najlepiej jest żyć w prawach Bożych.
Ja doświadczyłem w swym życiu tego już.

Pan chce uświęcić na wskroś życie nasze,
Byśmy świętością uwielbiali Go.
Kto Panu Panów się wtrącać odważy
W to, jak swe dzieło wykonać ma On?
Zamknij swe oczy i zamknij swe uszy,
Na wszelką próżność więc na świecie tym.
Czyń wolę Bożą już z całej swej duszy –
Tylko to celem, pragnieniem ma być twym.

O, co za mądrość nam dał Ojciec duchów,
Wszystko zamienia na dobre w życiu mym.
Okoliczności me zawsze pasują
Do wybawienia – tak włada On tym!
To, co mnie spotka, jest dobrem niezmiernym
Wpierw dla mnie, sercem rozumiem to mym.
Potem mój bliźni w swym życiu codziennym,
Widząc mnie, pokarm otrzyma w życiu swym.


Pieśń nr 146 ze śpiewnika BCC „Drogi Pańskie”
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org
Produced by Brunstad Christian Church

Posłuchaj więcej pieśni na naszej stronie w dziale: Pieśni.

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.