Szatan zmiażdżony pod twoimi stopami

Szatan zmiażdżony pod twoimi stopami

W jaki sposób szatan może stać się bezsilny w twoim życiu?

12 min ·

A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego, Jezusa, niechaj będzie z wami.” (List do Rzymian 16,20) Mocniejszych słów, niż te, nigdzie nie znajdziemy! Większe słowa, niż te, nie istnieją! To, co jest najlepsze i największe w tych słowach, to prawda – te słowa są prawdziwe. Obawiam się jednak, że są one mało znane i rzadko zwraca się na nie uwagę.

Gdy szatan zostanie starty (zmiażdżony – norw. tłumaczenie) pod twoimi stopami, drogi czytelniku, to nie oznacza, że on już dłużej nie istnieje lub nie jest na wolności. Pewnego dnia zostanie związany i nie będzie miał więcej możliwości ku temu, by zwodzić ludzi, a na końcu zostanie wrzucony do jeziora ognistego. Ale teraz jest wolny i czynny, więc zwodzi i niszczy, rządzi i rani wszystkich tych, którzy dają mu się zwieść, zniszczyć, opanować lub zranić – tych, którzy nie otrzymali łaski, by się sprzeciwić jego władzy.

To, że zostanie starty pod twoimi stopami, oznacza zatem, że jego niszczycielska i zwodząca moc jest zmiażdżona w twoim życiu tak, że już dłużej nie może cię doprowadzić do upadku; on już dłużej nie ma żadnej władzy nad tobą.

To czyni Bóg!

To jest możliwe dla nas

Po ludzku mówiąc – i myśląc – to jest nie do uwierzenia, że coś tak ogromnie wielkiego może się stać z biednym, słabym ludzkim wrakiem, który dotychczas był w całkowitej niewoli grzechu i szatana. Słowa Pisma są słowami prawdy, są słowami wiary i wszystko stanie się dokładnie tak, jak Jezus powiedział – wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy (Ewangelia Marka 9,23), a więc także to, że szatan zostanie zmiażdżony pod naszymi stopami.

Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy.

O wiele łatwiej jest wierzyć, że szatan będzie całkowicie przezwyciężony przez Jezusa Chrystusa i że zostanie starty pod Jego stopami!
To także jest wielką pociechą i pomocą, że szatan zostanie zmiażdżony pod stopami Chrystusa; ale o ile wspanialsze będzie dla ciebie to, kiedy ten arogancki przeciwnik, który dręczył cię przez wszystkie dni twojego życia, pewnego dnia zostanie starty pod twoimi stopami!

Pewna i mocna obietnica

„Zmiażdżony, starty” to mocne słowa! Wspaniałe słowa w tym kontekście! Wspaniałe słowa dla tego, kto wierzy! To bowiem oznacza, że zwodząca moc szatana może zostać całkowicie wykluczona z twojego życia.

To nie jest „być może”. Tego dokona sam Bóg.

Powtórzmy więc jeszcze raz Słowo z Listu do Rzymian: „Ale Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi”. To są mocne i stanowcze słowa. Tak się stanie i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. To nie jest jakieś „być może”. Tego dokona sam Bóg! Nie musi to trwać 30 lat, ale może stać się szybko, a więc na początku twojego chrześcijańskiego życia lub krótko po tym, jak usłyszałeś lub przeczytałeś o tym. To nie jest tylko jakaś mała lub większa pomoc przeciwko działalności szatana i jego władzy. Nie, szatan zostanie starty, zmiażdżony. Całe to zdanie cechuje siła i stanowczość! To są słowa Jezusa, wypowiedziane z mocą, a nie jakaś drżąca mowa faryzeuszów – „tak, ale”.

W jaki sposób szatan otrzymuje władzę nad ludźmi

A więc pojawia się najważniejsze pytanie: W jaki sposób to się stanie? Najłatwiejszą odpowiedź znajdziemy, stawiając odwrotne pytanie: W jaki sposób szatan otrzymuje władzę nad ludźmi? Przez to, że kusi człowieka do popełnienia grzechu, a kiedy grzech zostanie uczyniony, oskarża daną osobę dzień i noc. Człowiek otrzymuje złe sumienie, traci pokój, radość, moc i odwagę.

On sprawia, że grzech staje się wielki i pociągający w naszych oczach!

W jaki sposób szatan potrafi sprawić, że robimy coś tak głupiego, jak grzeszenie? W jaki sposób połykamy jego kusicielską przynętę? Jest tylko jedno właściwe wytłumaczenie – ponieważ sprawia, że to, do czego nas kusi i zwodzi, wydaje nam się niesamowicie wielkie i drogocenne. On sprawia, że grzech staje się wielki i pociągający w naszych oczach!

W jaki sposób szatan traci swoją władzę nad ludźmi?

Jaka więc jest droga wyjścia? W jaki sposób szatan może utracić władzę nad nami? Właśnie przez to, że otrzymamy otwarte oczy i zobaczymy, że wszystko, do czego on nas zachęca i kusi, wszystko to, co proponuje, jest małe, ba, jest niczym, tak, jest gorsze niż nic; jest wielkim zerem, minusem, wieczną stratą! Kiedy w twoim wnętrzu stanie się to osobistym światłem życia, wtedy szatan utraci władzę nad tobą. Zostanie dosłownie zmiażdżony pod twoimi stopami w duchu i prawdzie! Któż chciałby być pociągany i kuszony przez swoje własne chęci i pożądliwości (List Jakuba 1,14) i czynić coś przeciwko Bogu, by otrzymać wielki minus, osiągnąć wieczną stratę? Któż tęskni za tym, by utracić swoje szczęście? Któż tęskni za bólem i udręką ognia piekielnego?

Jeżeli to, do czego szatan nas kusi, postrzegamy zawsze jako wieczną stratę, wtedy utraci on wszelką swoją władzę nad nami

.Człowiek nie grzeszy z żadnego innego powodu, niż to, że wszystko jest zaciemnione i widzi coś wielkiego w tym, do czego jest kuszony. Z tego składa się pokuszenie! W ten sposób łowi się rybę na haczyk i mysz do pułapki. To, co podziwiasz i to, na co patrzysz, ma władzę nad tobą. To, co jest wielkie w twoich oczach, również ma moc nad tobą – do tego jesteś pociągany i kuszony.

Jeżeli to, do czego szatan nas kusi, postrzegamy zawsze jako wieczną stratę, wtedy utraci on wszelką swoją władzę nad nami. Tak, w tym samym momencie, kiedy stanie się to żywe dla nas, szatan utraci swoją władzę. A więc umiera też pokuszenie; pokuszenie przestaje wydawać się pociągające i kuszące; pokuszenie przestaje być pokuszeniem. Szatan jest księciem ciemności. Od razu, jak przychodzi Boże światło, traci on swoją władzę i swoje panowanie. Chwała niech będzie Bogu!

Przyjąć Słowo Boże

Słowo Boże wyjaśnia nam wszystkie sprawy tak, że wszyscy i wszystko otrzymuje prawdziwą wartość. Jeśli szatan ma władzę nad człowiekiem, pochodzi to z tego, że człowiek nie liczy się z tymi wartościami, a to z kolei pochodzi z tego, że nie przyjęło się Słowa Bożego do swojego serca, chociaż, być może, ma się je w swojej głowie i na ustach.

Słowo Boże wyjaśnia nam wszystkie sprawy tak, że wszyscy i wszystko otrzymuje prawdziwą wartość

Słowo pokazuje nam wyraźnie, że nic na tym świecie nie jest wielkie samo w sobie. Tylko Bóg jest wielki! Zbawienie jest wielkie! Wiara, nadzieja i miłość jest wielka! Mądrość, sprawiedliwość i prawda jest wielka! „I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym.” (II List do Tymoteusza 6,6) A więc: poprzestawanie na małym, to jest wielkie! Całkowicie na odwrót wszystkim ludzkim wyobrażeniom! Dlaczego nie widzi się tego w ten sposób? Ponieważ nie przyjęło się tego słowa, tego światła. W tej dziedzinie jest się w ciemności, a szatan panuje i rządzi. On kusi ludzi, by zabiegać coraz więcej o to, co ziemskie, a ponieważ – z powoduj własnej ciemności widzi się to jako zysk – zatapia się zęby w jego przynęcie. To jest całkiem jasne, proste i łatwe do zrozumienia.

Światło świeci w naszych sercach

Każdy, kto jest jak małe dziecko, jest wielki. Według słów Jezusa, tak to właśnie jest. Ale kto tak ze serca przyjął to światło życia? Przyjął je w zupełnej powadze?! Ponieważ nie ma się światła, jasno świecącego w sercu, objawia się wiele grzechów: własna mądrość, chęć panowania, egoizm, ambicja, żądza władzy. Przez to też szatan ma wielką władzę tutaj w świecie.

Słowa Jezusa świecą jak migocące gwiazdy na ciemnym, wieczornym niebie. Rozchodzi się tylko o to, by przez wiarę otrzymać wspaniałe światło, które będzie świeciło w naszym sercu tak, że ciemność ustąpi, a szatan zostanie zmiażdżony pod naszymi stopami – taki jest cel i zamiar wersetu zapisanego w Liście do Rzymian 16,20.

Szatan traci swoją władzę w tym samym momencie, gdy przyjmę i trzymam się mocno światła, które pochodzi ze Słowa Bożego.

Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym.” (Ewangelia Mateusza 20,26) To jest całkowicie przeciwne temu, co szatan pokazuje ludziom. Wszyscy grzesznicy chcą iść w górę, coraz wyżej. Jezus szedł w dół, zszedł najniżej ze wszystkich.

Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.” (Ewangelia Łukasza 16,15) A więc to jest mniej, niż nic! To jest minus!

Musimy być świadomi tego, że szatan traci swoją władzę w tym samym momencie, gdy przyjmiemy i trzymamy się mocno światła, które pochodzi ze Słowa Bożego. W taki sposób szatan zwodził i nadal zwodzi ludzi! W taki sposób odwrócił do góry nogami wszelkie wartości! To przypomina nam małe dzieci, które wybierają 5 koron norweskich zamiast 10, ponieważ moneta 5 koron jest większa!

Skażenie tego świata

Ani pieniądze, ani jedzenie, modne ubrania, dom, samochód, samolot, dziewczyna/chłopak, współmałżonek/współmałżonka, cześć od ludzi, „wysoka” pozycja, „wielkie” zarobki, „potężna” władza tutaj na świecie, uwielbienie tłumów, ludzka moc, wiedza, „wysokie” wykształcenie lub cokolwiek innego na tym świecie, nie jest wielkie! Pod tym względem już od dzieciństwa jesteśmy wszyscy zwodzeni. Dorastaliśmy w tym zwiedzeniu.

Pod tym względem już od dzieciństwa jesteśmy wszyscy zwodzeni. Dorastaliśmy w tym zwiedzeniu

Boża wola i Jego kierownictwo jest wielkie. Jeżeli dla nas coś, staje się czymś wielkim, na przykład nasz współmałżonek, to nie on/ona jest wielka, lecz Boża wola i Jego prowadzenie. Ożenić się, czy wyjść za mąż według Bożej woli, jest wielkim dobrem, lecz pozostać samotnym (singlem) wcale nie jest mniejszym dobrem w Bożych oczach. Mężczyzna czy kobieta, która jest właśnie dla ciebie, według idealnych, doskonałych Bożych obliczeń, będzie dla ciebie wielką radością. Jednak ożenić się, czy wyjść za mąż wbrew woli Bożej, nie mówiąc już o tym, że odchodzisz od Boga, by poślubić jakiegoś mężczyznę, to jest wielka strata – teraz i na wieki.

Zmiażdżona moc szatana

Rezultatem tego życiodajnego światła będzie człowiek, który nie poddaje się w pokuszeniach – nie boi się. To, co miało cię kusić i to, co miało cię wystraszyć – straci swoją wartość a następnie swoją moc. To jest niczym, nic nie znaczy! Jest ci to zupełnie obojętne. Nie odczuwasz żadnej prawdziwej radości, kiedy to dostajesz, ani też żadnego prawdziwego smutku, kiedy tego nie dostajesz. Nie czyni cię to ani uboższym, ani bogatszym. Nic do wygrania, nic do stracenia. Tylko to, co jest wielkie w naszych oczach, ma władzę nad nami.

Kiedy tylko to światło życia zamieszka na stałe w twoim sercu, wtedy szatan straci swoją władzę nad tobą.

Szatan utraci swoją władzę nad tobą przez to, że otrzymasz oświecone oczy serca i zobaczysz, że wszystko to, co on ma do zaoferowania, jest gorsze niż nic. Szatan rządzi w królestwie ciemności. Kiedy tylko to światło życia zamieszka na stałe w twoim sercu, wtedy szatan straci swoją władzę nad tobą.

Szatan jest starty, zmiażdżony pod twoim stopami. Amen

Fragment artykułu opublikowanego w 1942 roku przez wydawnictwo „Ukryte Skarby” – Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.