Otwórz zawartość

Szósta fantastyczna obietnica: Filar w Bożej świątyni

Szósty artykuł z serii o naszej wiecznej nagrodzie.

«Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.» Objawienie Jana 3,12.

Bóg miłuje swoje stworzenie. Grzech zniszczył je, lecz Bóg ma plan, by doprowadzić swoje dzieło stworzenia do początkowego, doskonałego stanu i nagrodzi każdego, kto pomoże Mu wykonać ten plan.

Grzech został zrodzony z powodu chęci szatana, by postawić siebie ponad Bogiem, a to zniszczyło harmonię w niebie. Teraz Bóg chce wykorzenić wszelki grzech ze swojego dzieła stworzenia w taki sposób, że nie będzie żadnej możliwości, by coś takiego wydarzyło się ponownie.

Bóg stworzył człowieka z zamiarem, że ma on panować nad grzechem. (I Księga Mojżeszowa 4,7) Jego doskonały plan przewidywał, że ludzkość ma żyć w ten sposób, by nienawidzić i przeciwstawiać się grzechowi, mówić „ Nie” do grzechu i „Tak” do Boga – czyli zwyciężać. Ten, kto zwycięża nad grzechem w swoim własnym życiu udowadnia, że Boży plan jest doskonały i staje się częścią tej wielkiej pracy, jaką jest wykorzenienie na całą wieczność wszelkiego grzechu. Każdy, kto tak czyni, otrzyma dział w bogatej nagrodzie, jaka czeka tych, którzy prowadzą zwycięskie życie. Te obietnice dotyczą wszystkich, którzy zwyciężają.

W jaki sposób być filarem

Ta obietnica została napisana do Zboru w Filadelfii, miasta, które teraz jest w Turcji. Ten rejon przeżył już wiele trzęsień ziemi. Filary lub umocnienia, które były budowane, by wzmocnić budynki, miały wymiary 5x5m szerokości. Te filary potrafiły wytrzymać trzęsienie ziemi, były nieporuszone. Tak samo jest z tobą, jeśli zwyciężasz. Staniesz się filarem. Obojętnie czego doświadczysz w życiu, jakie próby i pokuszenia spotkasz na swojej drodze – nigdy nie stracisz wiary. Będziesz w stanie wytrzymać wszystko, obojętnie, co cię spotka.

Twoja wierność w próbach i pokuszeniach formuje cię na podporę, która będzie coraz mocniejsza.

Ale to nie jest takie proste, że raz zdobędziesz zwycięstwo i już staniesz się filarem. Nie, jest napisane: „Kto zwycięży, tego uczynię filarem.” To jest proces. Ten, kto zwycięży i zwycięża raz za razem. To jest zwycięskie życie. Twoja wierność w próbach i pokuszeniach formuje cię na podporę, która będzie coraz mocniejsza.

Wtedy będziesz częścią Bożej świątyni, która jest opisana w Objawieniu Jana, rozdział 21. Staniesz się filarem, który może wzmocnić, nosić i posilać innych. Będziesz pożytecznym narzędziem dla Boga.

Jezus żąda czegoś od nas

Tym nowym Jeruzalem jest Oblubienica Chrystusa. (Objawienie Jana 21,2,9-11) Pisząc na tobie imię Boga, imię nowego Jeruzalem i swoje, nowe imię – Jezus uważa cię za swojego! To jest znak przynależności. Jeżeli walczyłeś z grzechem, wytrwałeś i zwyciężyłeś nad nim, dokładnie tak, jak On to czynił, gdy był tutaj na ziemi i miał ciało i krew tak jak my, wtedy należysz do Jezusa i Jego Ojca.

Jeżeli walczyłeś z grzechem, wytrwałeś i zwyciężyłeś nad nim … wtedy należysz do Jezusa i Jego Ojca.

Wspaniałość takiej obietnicy nie może być przyrównana do niczego innego. Jeżeli rzeczywiście to zrozumiesz, wtedy zobaczysz, jak bez znaczenia jest trzymanie się mocno czegoś innego, na przykład własnej czci, bogactwa, swojej sprawiedliwości, czy obojętnie czego. Odłóż wszystko, a Jezus oznaczy cię jako tego, który razem z Nim należy do Jego Ojca! Pomyśl, jak bardzo będziesz się cieszył, gdy znajdziesz się w wieczności i będziesz mieszkał razem z Bogiem i Jezusem przez całą wieczność!

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas