Tak tęsknię do domu tam w górze

PIEŚŃ: Jeśli szukamy tego, co w górze, wtedy Bóg wkłada pragnienie za niebem w nasze serca.

Apostoł Paweł pisze w liście do Kolosan 3,1-4: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.”

Ta pieśń jest o kimś, kto ma taką wizję. O kimś, kto wie, że prawdziwą wartością jest patrzeć ponad przemijające rozkosze i przyjemności tego świata oraz szukać Boga, ponieważ właśnie to ma wieczną wartość. Prowadzić życie w posłuszeństwie Bogu, by mógł nas wypełnić swoim poznaniem oraz mądrością i żyć w taki sposób, by być przygotowanym na wieczność.

Tekst: Tak tęsknię do domu tam w górze

Tak tęsknię do domu tam w górze,
Mój Boże, bym ujrzeć mógł cię.
Krzyk z serca wypływa, bym bardziej
Posłuszny Twym prawom stał się.

Pragnienie rozpala mnie stale,
Tęsknota wciąż rośnie bez miar:
By Tobie podobać się, Panie
By głębszy w Twym dziele mieć dział.

Wiem, wiele mi jeszcze brakuje,
Nie mogę więc spocząć, o nie.
Bóg głębię mądrości daruje!
Przez wiarę osiągnąć ją śmiem.

Daj głębsze pragnienie, daj ogień,
By strawił żądania me on.
Niech Duch mnie prowadzi po drodze,
Bym wolę wypełniał już Twą.

Tytuł: Tak tęsknię do domu tam w górze
Tekst: Hilda Broks
Melodia: Paul P. Bliss
Wykonanie: Audrey Stryker
Pieśń ze śpiewnika "Drogi Pańskie" nr 75
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 2018 | ActiveChristianity

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.