Skażenie, które jest na świecie przez pożądliwość

Skażenie, które jest na świecie przez pożądliwość

Skażenie to miłość do samego siebie z towarzyszącą jej chciwością, zarozumiałością, zazdrością, obmową, plotkami, kłótniami itp. W jaki sposób możemy od tego uciec?

3 min ·

„(…) uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.” (II List Piotra 1,4)

Czym jest skażenie, które jest na świecie? Co jest skażeniem w domu? Jakie jest skażenie wśród małżonków? Czym jest skażenie w zborze? Albo czym jest skażenie w twoim własnym sercu?

Skażenie to miłość do samego siebie z towarzyszącą jej chciwością, zarozumiałością, zazdrością, obmową i plotkami, kłótniami i sporami oraz z wszelką inną nędzą. Jest to skażenie, które niszczy sprawiedliwość, pokój, radość, dobre stosunki między ludźmi – między ludźmi na świecie, między małżonkami, między dziećmi i ich rodzicami, między członkami tego samego kościoła i ogólnie między wierzącymi ludźmi.

A skąd pochodzi całe to skażenie na świecie, w którym żyjemy? Z pożądliwości!

Piotr powiedział do tych, którzy pragnęli mieć udział w boskiej naturze, aby „unikali skażenia, które na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość!”

W twoim wnętrzu natychmiast zapala się iskra, kiedy myślisz, że ktoś cię wykorzystuje. Zaczyna się w tobie palić ogień; i zanim się zorientujesz, z rykiem wyjdzie na wierzch przez twój niepowściągliwy język. W ten sposób powstaje skażenie w domu. Jakub mówi, że zostałeś rozpalony przez piekło!

Unikajcie, uciekajcie od skażenia! To nie jest coś, co zdarza się jedynie wśród niewierzących ludzi. Skażenie jest wszędzie – nawet jeśli tylko w niewielkim stopniu – wszędzie tam, gdzie rządzi pożądliwość. Nie tylko wśród niewierzących, ale w środku twojego serca, w środku rodziny i w środku zboru.

Zgaś iskrę, zanim rozpali to, co mieszka w twojej naturze. Zakręć kran, zanim się wyleje woda i spowoduje zniszczenie. Ciekawość prowadzi do plotek, a wszelka chciwość prowadzi do zazdrości. Jeśli siejesz dla ciała, będziesz wokół siebie zbierał skażenie z ciała. Będziesz żął skażenie w domu, w zborze i w swoim własnym sercu. Będziesz żął to, co siejesz!

Pomyśl o całym tym skażeniu! Wszelkie skażenie pochodzi z pożądliwości! Śmierć dla ciała z jego namiętnościami i pożądliwościami!

Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami i żądzami. (List do Galacjan 5,24) To będzie widoczne w twoim życiu!

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy ukazał się pod tytułem „Skażenie, które jest na świecie” w czasopiśmie Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) we wrześniu 1918 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.