Jego imię to „Bóg Cudów”

Jego imię to „Bóg Cudów”

Czy wierzysz w cuda? Czym jest dla ciebie cud?

„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Księga Izajasza 9,5)

To ważne, by uwierzyć w Tego, którego imię brzmi „Bóg Cudów, Cudowny”. To imię oznacza to, że czyni cuda. Czyni je nieustannie. Nie tylko zamienia wodę w wino i tym podobne, ale przede wszystkim czyni i woli wykonywać cuda w naszym wnętrzu. A to po prostu dlatego, że jest Bogiem.

Wierz w cuda

Wiara w Boga oznacza wiarę w cudowne uczynki, w cuda. Smutne jest to, że ludzie, w tym również lud Boży, są tak bardzo nastawieni na to, co zewnętrzne. Praktycznie wszystkie ich myśli i zainteresowania koncentrują się jedynie na tych zewnętrznych sprawach. Jeśli mówi się o cudach, ludzie od razu myślą o czymś zewnętrznym – wyłącznie o rzeczach zewnętrznych.

Wiara w to, że Jezus narodził się z dziewicy, powinna nas czegoś nauczyć i wzmocnić nasze wnętrze, byśmy wierzyli w cuda. Musimy wierzyć, że coś boskiego może narodzić się i zostać stworzone w naszym sercu i zmyśle – bez woli i mocy ciała, bez siły człowieka – w sposób nadprzyrodzony, czyli całkowicie bez udziału naszych zdolności i siły ludzkiej.

Wszystkie nieskuteczne próby, jakie podejmujemy, nie dowodzą, że jest to niemożliwe; po prostu dowodzą, że nasza własna siła jest niewystarczająca.

A ponieważ Bóg czyni cuda – a czyni je chętnie – więc i tak się to udaje. Chwała za to Bogu!

Czy mamy powód, aby wierzyć w pełne zwycięstwo, do końca? Tak, wierz w cuda! Wierz, że za pierwszym cudem nastąpi kolejny – w twoim wewnętrznym człowieku! 

Wtedy coś chwalebnego i boskiego powstanie w twoim wnętrzu, a to z pewnością doprowadzi do cudownych rezultatów na zewnątrz i objawi się w trudnościach codziennego życia.

Wierz w „narodziny z dziewicy”! Innymi słowy, moc i siła ludzka jest tutaj całkowicie zbędna.

Idź naprzód w nieustannej wierze, że w twoim życiu mogą się dziać cuda, a nie zawiedziesz się! Wtedy zarówno ty, jak i inni ludzie stale będą mieli powód, by mówić: „Tak, to jest naprawdę cud.”

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy opublikowany w czasopiśmie BCC Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) pod tytułem: „Jego imię to Bóg cudów” w Styczniu 1995 roku. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.