Tron łaski

Piosenka o pomocy i sile, jaką chrześcijanin otrzymuje przychodząc przed tron łaski.

Ta chrześcijańska pieśń opowiada o pomocy i sile, jaką chrześcijanin otrzymuje przychodząc przed tron łaski.

Ja znam miejsce, które jest 

Ciche, w nim modlitwy ślę. 

Tu i tam – niezależnie gdzieś jest 

Miejsce to, zawsze z tobą będzie też.

Gdy prowadzę życia bieg, 

Pomoc swą na czas On śle. 

Wszędzie Bóg słyszy prośby me i 

Zawsze mi odpowiada słowem swym.

    Łaski tron tym miejscem jest, 

    W którym pomoc swą Bóg śle. 
    Wśród ciemności świata tego 
    Jest otwarte niebo – 
    Pokój, radość, prawa w nim.

W krzątaninie życia też 

Miejsce jest na jedność – wiedz. 

Chociaż deszcz, niepogoda i zgiełk, 

W sercu swym możesz wieczny pokój mieć.

    Łaski tron tym miejscem jest, 

    W którym pomoc swą Bóg śle. 
    Wśród ciemności świata tego 
    Jest otwarte niebo – 
    Pokój, radość, prawa w nim.

Do komory swojej wejdź,
Zamknij drzwi i wycisz się.
Miejsce, czas – właśnie teraz to zrób,
Życia moc będzie twą na zawsze już.

    Łaski tron tym miejscem jest, 
    W którym pomoc swą Bóg śle. 
    Wśród ciemności świata tego 
    Jest otwarte niebo – 
    Pokój, radość, prawa w nim.

Produced by Brunstad Christian Church
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org

Posłuchaj więcej chrześcijańskich pieśni na naszej stronie Aktywne Chrześcijaństwo.

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.