Trzecia fantastyczna obietnica: Ukryta manna, biały kamyk i nowe imię

Trzecia fantastyczna obietnica: Ukryta manna, biały kamyk i nowe imię

Trzeci artykuł z serii o naszej wiecznej nagrodzie.

4 min ·

«Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.» (Obj. Jana 2,17)

Bóg miłuje swoje stworzenie. Grzech zniszczył je, lecz Bóg ma plan, by doprowadzić swoje dzieło stworzenia do początkowego doskonałego stanu i nagrodzi każdego, kto pomoże Mu wykonać ten plan.

Grzech został zrodzony z powodu chęci szatana, by postawić siebie ponad Bogiem, a to zniszczyło harmonię w niebie. Teraz Bóg chce wykorzenić wszelki grzech ze swojego dzieła stworzenia w taki sposób, że nie będzie żadnej możliwości, by coś takiego wydarzyło się ponownie.

Bóg stworzył człowieka z zamiarem, że ma on panować nad grzechem. (I Księga Mojżeszowa 4,7) Jego doskonały plan przewidywał, że ludzkość ma żyć w ten sposób, by nienawidzić i przeciwstawiać się grzechowi, mówić „ Nie” do grzechu i „Tak” do Boga – czyli zwyciężać. Ten, kto zwycięża nad grzechem w swoim własnym życiu udowadnia, że Boży plan jest doskonały i staje się częścią tej wielkiej pracy, jaką jest wykorzenienie na całą wieczność wszelkiego grzechu. Każdy, kto tak czyni, otrzyma dział w bogatej nagrodzie, jaka czeka tych, którzy prowadzą zwycięskie życie. Te obietnice dotyczą wszystkich, którzy zwyciężają.

Ukryta manna

Ukryta manna to coś, co możesz otrzymać już tutaj na ziemi. Odpowiada ona twojemu ukrytemu życiu. Twoje ukryte życie to miejsce tam wewnątrz, gdzie nikt nie ma wstępu, z wyjątkiem Boga i ciebie samego. To tam jesteś kuszony do nieczystych myśli, do pychy, do kłamstwa, itd. To tam walczysz i zwyciężasz nad pokuszeniami.

Ukryta manna to pomoc, jaką otrzymujesz, gdy o nią prosisz. To pokarm, który otrzymujesz i moc z wysokości.

Ukryta manna to pomoc, jaką otrzymujesz, gdy o nią poprosisz. To pokarm i moc z wysokości. Jest ona darowana każdemu, kto o nią prosi, każdemu, kto tęskni za tym, by zostać uwolnionym od grzechu. Ukryta manna daje siłę i życie.

Biały kamyk i nowe imię

Kiedy Księga Objawienie św. Jana była pisana, biały kamień był symbolem niewinności. Jeżeli ktoś został postawiony przed sądem za jakieś przestępstwo, biały kamień oznaczał uniewinnienie, a czarny winę. Przyjęcie białego kamienia oznaczało, że stajesz się wolny od potępienia. Zostałeś wypróbowany i znaleziony godnym.

Biały kamień jest symbolem tego, kim stajesz się przez wierność i twoje postanowienie, by panować nad grzechem. To jest wiara, czysta i twarda jak kamień. Tutaj na ziemi twoja wiara jest próbowana – tam w wieczności zostanie objawione, czy wytrzymała próbę. Twoje nowe imię zostało zapisane na tym kamieniu, który powstał z krzemiennej wiary.

Nowe imię obrazuje walki, w których stałeś i cierpienia, które przeszedłeś. Imię to ilustruje także, kim się stałeś dzięki swojej wierności i Bożej łasce. (II List Piotra 1,4) Ty wiesz, w jakich walkach musiałeś wytrwać, by do tego dojść i natychmiast poznasz swoje nowe imię. To jest ostateczny symbol zwycięstwa i przekształcenia.

Wszystko to jest dowodem na to, że twoja wierność ma wielką wartość przed Bogiem.

Wszystko to jest dowodem na to, że twoja wierność jest wysoko ceniona przez Boga. To nowe imię, które zna tylko On i ty, jest twoim duchowym świadectwem; to jest obraz tego, jak Bóg cię widzi. On nie patrzy na to, kim byłeś według twojej ludzkiej natury. Bóg widzi w tobie nowe stworzenie, rezultat twojej wierności względem Niego i Jego przykazań. (II List do Koryntian 5,17) Tym nowym stworzeniem będziesz przez całą wieczność – nie będzie więcej walki z grzechem, lecz życie w wiecznej czystości!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.