Trzy obszary, na których powinien się skupić każdy chrześcijański żołnierz

Trzy obszary, na których powinien się skupić każdy chrześcijański żołnierz

Wszelki grzech ma swój początek w jednym z tych punktów.

Podczas wojny często pojawia się wielka linia frontu, lecz nie każdy jej odcinek jest tak samo ważny. Są pojedyncze, newralgiczne punkty, jak np. Gibraltar. W takich miejscach należy wyjątkowo dobrze się umocnić.

Tak samo dzieje się na wojnie duchowej, w naszej walce przeciwko grzechowi. Tam również są newralgiczne miejsca. Mądrym i rozumnym jest ten, kto w tych miejscach buduje porządne umocnienia.

Pierwszy Gibraltar to: Pieniądze.

Drugi: Władza i cześć.

Trzeci: Moralność seksualna.

Linia frontu u tych osób, które oddają wszystko, by umacniać się w tych trzech miejscach, jest trudna do przełamania; są praktycznie nie do przezwyciężenia. Wszystkie wielkie upadki biorą swój początek w jednym z tych trzech punktów, a wszelki grzech ma również swoje bezpośrednie połączenie z jednym z tych trzech newralgicznych punktów.

Punkt 1: Pieniądze są bardzo ważnym czynnikiem. Oznaczają bowiem to, co za nie możemy nabyć, a jest tego całkiem sporo na tym świecie. Jeśli nie ma się zwycięstwa nad miłością do pieniędzy, nie można też zwyciężyć np. nad gniewem. Wpadasz w gniew, gdy ktoś cię obrabuje z pieniędzy lub ich równowartości.

Punkt 2: Władza i cześć to również olbrzymia dziedzina. Chęć panowania jest powodem obrazy i zgorszenia i to zazwyczaj w wielkim stopniu. Natomiast chęć szukania chwały i czci sprawia, że nie potrafi się niczego znieść albo znosi się tylko odrobinę. Wiele rozłamów w zgromadzeniach pochodzi z chęci panowania. Oczywiście, podaje się różne, wyszukane powody, ale tak naprawdę poniosło się klęskę przy twierdzy nr 2, i to jest rzeczywisty powód podziału.

Warto zwrócić uwagę, że właśnie w tym punkcie szatan zadał ostateczny cios Jezusowi podczas 40 dni kuszenia na pustyni. (Ew. Łukasza 4 rozdział) Wymienione są trzy końcowe pokuszenia: pierwsze – by pokazać swoją duchową moc, drugie – by otrzymać ziemską władzę; trzecie – by dokonać dzieła, które przyniosłoby Mu wielką cześć i chwałę.

Punkt 3: Moralność seksualna jest trzecią z wielkich obszarów w życiu. Wielu ludzi zostało pobitych i leży na tym odcinku frontu. Nawet wielcy tego świata stają się małymi, ponieważ wystarczająco się nie umacniali i nie czuwali w tej dziedzinie. Król Dawid także doznał porażki w tej dziedzinie, a bardzo mądry król Salomon został pokonany na tym odcinku. Wielu kaznodziei również upadło w tym aspekcie. Ludzie porzucają swoją wiarę i zdradzają Chrystusa, by wejść w związek, który jest przeciwny woli Bożej, ponieważ nie byli wystarczająco ostrożni i czujni w tym punkcie.

Wielu ludzi na tym obszarze zostało pokonanych przez własne chęci – zacne dusze, które w przeciwnym wypadku mogłyby być godne pochwały. Rozchodzi się o to, by być czujnym i ostrożnym na wskroś – w myślach i spojrzeniu.

Jeśli chce się osiągnąć wielkie i ostateczne zwycięstwo, trzeba postępować w mocy Ducha (Ew. Łukasza 4;14). Wtedy też, jak na wojnie, należy działać rozważnie i widzieć przed sobą cel, a także dodatkowo umocnić się w tych trzech punktach. Wtedy możemy mieć wielką nadzieję, że linia frontu nigdy nie zostanie przełamana przez przeciwnika.

Ten artykuł został po raz pierwszy opublikowany w zborowym czasopiśmie BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte Skarby”) w maju 1932r., pod tytułem „Bój przeciwko grzechowi.”
© 
Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.