Otwórz zawartość

„Twa wola niech się stanie!”

Słowa Jezusa, zarówno w chwili narodzin, jak i w chwili śmierci brzmiały: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie!” To jest klucz do jedności między Bogiem a ludźmi.
Your will be done! Hebrews 10:7-9

Powyższy cytat to zdanie z pewnego wiersza: „Przez mocne Słowo: „Twa wola niech się stanie!” Zmusił moc piekła, by ta uklękła.” To odnosi się do Bożej woli.

Jeśli całym sercem uchwycimy się tych słów: „Twa wola niech się stanie!”, wtedy jesteśmy niezwyciężeni we wszelkich pokuszeniach, próbach i przeciwnościach. Trudno znaleźć mocniejsze i bardziej uwalniające słowa, niż: „Bądź wola Twoja!” Dzięki tym słowom triumfujemy nad wszelkimi złymi mocami i zawsze znajdujemy pokój, odpocznienie i pocieszenie.

W tej woli Ojciec i Syn stali się doskonale jedno – i jedynie w tej woli również my możemy stać się doskonale jedno. Nie ma innej drogi do jedności.

Bóg nie zadowolił się ofiarami ze zwierząt, ale jest zachwycony osobą, która czyni Jego wolę. „Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże.” (List do Hebrajczyków 10,7, 9). Przez tę wolę jesteśmy uświęceni raz na zawsze – na przykład odłączeni w naszym duchu od wszystkiego, co nie jest w harmonii z Bożą wolą. W tej woli również Jezus wstawia się za nami. (List do Rzymian 8,27)

Wszelkie zło ma związek z naszą własną wolą. Złe i nieczyste duchy takie, jak: upór, nieposłuszeństwo, twardość, duma, pycha, pewność siebie, nienawiść, zazdrość, cudzołóstwo, niesprawiedliwość, kłamstwo, próżność, wielkość, własna cześć czy chęć zysku – są powiązane z wolą człowieka.

Wszelkie dobro zaś jest powiązane z wolą Bożą, która jest dobra, miła i doskonała. (List do Rzymian 12,2) Jeśli miłujemy tę wolę, dojdziemy również „do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu.” (List do Kolosan 1,9) Jeśli tego będziemy się trzymać, będziemy również trzymać się wszystkich obietnic zawartych w Piśmie. Dzięki tej woli zostaniemy zjednoczeni w tym samym Duchu i zmyśle.

Nikt nie może być uczniem Jezusa, jeśli nie znienawidzi swojej własnej woli i nie złoży jej w śmierć Chrystusową. Jeżeli, jako uczniowie, podążamy za Chrystusem, wtedy jedyną rzeczą, która przynosi nam pożytek, jest nowe stworzenie z nowym Duchem i z nową wolą. (II List do Koryntian 5,17; List do Galacjan 6,15) W tym Duchu i w tej woli będziemy również jedno z Chrystusem i ze świętymi, gdy zabrzmi głos trąby.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i jest adaptacją artykułu, opublikowanego po raz pierwszy pod tytułem „Twoja wola” w czasopiśmie BCC „Ukryte Skarby” w Lipcu 1974 roku.
 © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Jeśli jesteś zainteresowany, to na naszych stronach możesz przeczytać coś więcej o życiu ucznia lub o poselstwie krzyża.

Co miał na myśli Jezus, gdy powiedział: „Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże”?

What it means to live before the face of God

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Jak być chrześcijaninem

Być chrześcijaninem to dużo głębsze życie niż tylko wiara w przebaczenie grzechów oraz proszenie Jezusa, by wszedł do naszego serca. Jest to życie w ciągłym wzroście i rozwoju w tym, co jest Chrystusowe. Książka ta w bardzo jasny i prosty sposób przedstawia fundament chrześcijańskiego życia.

Obserwuj nas