Tylko dzięki Bożej łasce!

Tylko dzięki Bożej łasce!

Jedynie prawdziwa łaska sprawia, że będziemy godni chodzić z Jezusem w białych szatach.

Wyrażenie „Tylko dzięki Bożej łasce” jest bardzo często używane wśród wierzących, podobnie, jak: „Wszystko jest z Bożej łaski.” Jednak to, co ludzie mają na myśli, używając tych wyrażeń, bardzo się różni.

Zazwyczaj zrozumienie jest takie, że jesteśmy grzesznikami i nimi pozostaniemy, ale jeśli wierzymy w to, że Jezus umarł za nas, wtedy dzięki łasce otrzymamy niebiańską chwałę, gdy umrzemy.

Ludzie nie wierzą, że Jezus czyni swoje dzieło w nas i przez nas, byśmy byli godni chodzić z Nim w białych szatach. (Objawienie Jana 3,4) Uważają, że gdyby tak było, wtedy nie byłoby to łaską.

Łaska Boża nie jest daremna

Taka wiara i takie podejście jest na wskroś fałszywe. Nikt nie otrzyma zwycięskiego życia bez Bożej łaski, ponieważ właśnie ta łaska karci nas, byśmy na tym doczesnym świecie mogli żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. (List doTytusa 2,11-12) Dlatego też osoba, która prowadzi takie życie, osiąga je tylko dzięki Bożej łasce, a nie dzięki własnej sile. Wtedy rzeczywiście może powiedzieć: „Wszystko jest z Bożej łaski.” Dla innych ludzi Boża łaska może okazać się daremna.

Kiedy Abraham i Sara otrzymali Izaaka, mogli powiedzieć: „Tylko dzięki Bożej łasce”. Gdyby otrzymali syna wcześniej, gdy – naturalnie rzecz biorąc, mieli jeszcze nadzieję, Bóg nie otrzymałby chwały; a Bóg nie odda swej chwały nikomu innemu.

To dotyczy również tych, którzy chcą żyć w zwycięstwie nad grzechem. Najpierw muszą zostać złamani, by stać się bezużyteczni we własnych oczach. Co to oznacza? Właśnie to, że muszą sobie uświadomić, iż nie mają mocy w sobie, by prowadzić zwycięskie życie. Większość ludzi przekonuje się o tym, kiedy starają się i męczą, próbując we własnej sile oprzeć się pokuszeniu oraz zwyciężyć nad grzechem. Nie oddają całkowicie wszystkiego i w końcu zdają sobie sprawę, że jest to beznadziejna walka. Ten okres jest jednak potrzebny, by przekonać się, jak niezbędna jest Boża łaska, aby zwyciężyć nad grzechem.

Większość ludzi nie rozumie tego czasu miażdżenia i łamania; zamiast tego tracą otuchę, poddają się i rezygnują. Jednak Abraham nie osłabł w wierze, kiedy rozważał, że według praw natury jest to zupełnie niemożliwe, by on i Sara mogli otrzymać dziecko w tak podeszłym wieku. (List do Rzymian 4,19) Zrozumiał, że gdyby to nie stało się wyłącznie dzięki Bożej łasce, to chwała nie należałaby jedynie do Boga, dlatego też musiało się to w ten sposób potoczyć.

Jeżeli człowiek traci otuchę i odwagę w czasie, gdy jest łamany, to nie wierzy w Boga, lecz w pewnego rodzaju kombinację własnej i Bożej siły. Wtedy Bóg nie pozwala, aby się powiodło, ponieważ nie dzieje się to przez łaskę. Gdy wszystko dzieje się dzięki Bożej łasce, wtedy także wszystko jest zwycięstwem. Bo „…gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała”. (List do Rzymian 5,20) „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.” (List do Rzymian 6,14)

To, co było niemożliwe, staje się możliwym.

Moc Chrystusa może zamieszkać w nas

Kiedy ktoś upada w grzech, dzieje się tak dlatego, że jest mocny sam w sobie. Stawia żądania i upiera się. Nie jest wtedy pod łaską, lecz pod zakonem. W takim wypadku Bóg musi najpierw złamać tą osobę, by stała się słabą. Wtedy moc Chrystusa może w niej zamieszkać. „Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny.” (II List do Koryntian 12,9-10). Dopiero wtedy Boża łaska może zyskać moc nad takim człowiekiem. Łaska i grzech nie mogą panować w tym samym czasie, ponieważ łaska jest znacznie silniejsza, niż grzech.

Apostoł Paweł dał się złamać tak, że moc Chrystusa mogła w pełni zamieszkać w nim, a Chrystus otrzymał wszelką chwałę za to, co Paweł czynił. Wiedział, że chociaż pracował więcej, niż inni, to wszystko było dzięki Bożej łasce. (I List do Koryntian 15,10) Bojował dobry bój, dokonał biegu, zachował wiarę i czekał na koronę sprawiedliwości, którą Pan, sprawiedliwy Sędzia, obiecał mu dać. Wiedział, że wszystko to było dzięki Bożej łasce. (II List do Tymoteusza 4, 7-8) Chrystus zawsze był uwielbiony w jego ciele, zarówno przez życie, jak i śmierć. (List do Filipian 1,20)

Jedynie prawdziwa łaska sprawia, że będziemy godni chodzić z Jezusem w białych szatach. Oby w dzisiejszych czasach wielu ludzi zostało oczyszczonych i uwolnionych od fałszywej łaski, która pozbawia ich wspaniałego, zwycięskiego życia. (List Judy 3-4)

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i napisany na podstawie artykułu „Tylko przez łaskę” opublikowanego po raz pierwszy w czasopiśmie BCC Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) w sierpniu 1961 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.