Ucz się od mrówki

Ucz się od mrówki

Bezrobocie potęguje lenistwo, a lenistwo tworzy niedostatek. „Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał” (Przypowieści Salomona 6,6). Najpierw w naturalnym życiu a później także w duchowym.

Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Przypowieści Salomona 6,6

Bądź czynny

Mrówki budują swoje mrowisko w stronę słońca i zazwyczaj opierają je z północnej i wschodniej strony o drzewo. Przez to istnieją wszelkie warunki ku temu, by w mrowisku została utrzymana właściwa temperatura. Wcześnie rano, gdy słońce wstaje, w mrowisku zaczyna się życie. Wszystkie drogi mrówek prowadzą do mrowiska, wszystkie pracują z całych sił. Jeżeli jakaś gałązka jest zbyt duża dla mrówki, wtedy inne śpieszą jej z pomocą i razem niosą gałązkę w stronę mrowiska.

Błogosławieństwem jest pracować zarówno rękami, jak i w duchowym życiu.

Bezrobocie potęguje lenistwo, a lenistwo tworzy niedostatek. Spójrz na mrówkę i przypatrz się jej postępowaniu. Najpierw naturalnie, a później duchowo. „Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność” (werset 7 i 8).

Pracuj z pilnością

Błogosławieństwem jest pracować zarówno rękami, jak i w duchowym życiu. Głupie panny prosiły mądre o oliwę do naczyń. Taki koniec czeka wszystkich leniwych. Skończą na żebraniu. Głupie panny nie zbierały oleju do swoich naczyń. Były leniwe. Potrzeba pracowitości, by zgromadzić pokarm, podobnie, potrzebna jest pracowitość, by zgromadzić pokarm duchowy.
Leniwego zaskoczy ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny (werset 11). Dla leniwego praca jest odrażająca, prawie nie do pokonania – jak silny mężczyzna uzbrojony w tarczę. Okropny stan, w który można wejść!

Mrowisko a świątynia

Jeżeli jakaś gałązka jest zbyt ciężka dla twojego brata, to przetnij ją i pomóż mu ją nieść..

W Zborze także wszystkie drogi prowadzą do mrowiska, tzn. do duchowej świątyni, która jest wznoszona. Jesteśmy budowani razem z innymi, na mieszkanie Boże w duchu. Niech wszystko w was dzieje się ku zbudowaniu. Bądź czynny w budowaniu Królestwa Bożego. Jeżeli jakaś gałązka jest zbyt ciężka dla twojego brata, to przetnij ją i pomóż mu ją nieść. Nie wszyscy są sługami Słowa, ale wszyscy mogą być sługami Bożymi, w czasie budowania świątyni. Nie mamy żadnego pana, władcy czy nadzorcy, nie mają go też mrówki, a jednak ich praca przebiega bardzo sprawnie. Wszyscy pracują według praw, według wewnętrznego pragnienia i prowadzenia. I tak ma być.

Leniwcze! Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć.
Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny
.” (Przypowieści Salomona 6,9–11).

Artykuł ukazał się po raz pierwszy w broszurze Ukryte Skarby w czerwcu 1932
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.