W jaki sposób Boża miłość staje się doskonała w nas?

W jaki sposób Boża miłość staje się doskonała w nas?

W jaki sposób Bóg okazuje nam swoją miłość? I co ważniejsze: W jaki sposób my okazujemy miłość Bogu?

Boża doskonała miłość: miłość wzajemna

Ludzie zazwyczaj uważają, że osoba, która otrzymuje dużo darów łaski, jest szczególnie umiłowana przez Boga. Ale to jest objaw miłości ze strony Bożej, nie z naszej. Nie ma innej gwarancji na to, że miłujemy Boga – jak tylko to, że przestrzegamy Jego przykazań.

Często podczas przebudzeń ludzie otrzymują dużo darów łaski. Można by pomyśleć, że takie obdarzone łaską dusze już wcześniej odwzajemniały i okazywały wielką miłość Bogu. Jednak w miarę upływu lat często okazuje się, że właśnie te osoby potykają się i upadają, gdy mają wykonać nawet najmniejsze uczynki posłuszeństwa. Były zachwycone tak długo, jak długo posiadały dary łaski i dopóki nie było od nich nic wymagane. Jednak kiedy Bóg wymaga od nich małego posłuszeństwa, toną w głębokim zwątpieniu i rozpaczy. Czy to jest ta wypróbowana wiara, cenniejsza, niż złoto? Nie! Dlatego apostoł Jan mówi: „Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość, Boża.” (I List Jana 2,5)

Miłość nie jest doskonała, jeśli jest okazywana tylko przez jedną stronę. Musi być odwzajemniona, jeśli chcemy powiedzieć, że jest doskonała. Dopiero wtedy możemy powiedzieć, że mieszkamy w Nim, a On w nas. (I List Jana 3,24)

Boża miłość staje się doskonała w społeczności z Ojcem i Synem

Przykazanie miłości pozostanie starym przykazaniem dopóki będzie prawdą tylko w Nim; jeśli jednak przestrzegamy Jego przykazań, wtedy to stare przykazanie stanie się nowym. Stanie się prawdą w nas tak samo, jak jest prawdą w Nim. Ta odwzajemniona miłość rozproszy ciemność, a prawdziwe światło zajaśnieje w pełni swojej mocy. Słowo prorockie jest jak światło, które świeci w ciemnym miejscu. To właśnie jest święte przykazanie. Jeżeli przestrzegamy Jego przykazań, wtedy ciemne miejsca w sercu zostaną oświecone. To, co było światłem i prawdą w Nim, stanie się światłem i prawdą w nas. Jeśli nadal przestrzegamy tych świętych przykazań, zaświta dzień i wzejdzie jutrzenka w naszych sercach. (II List Piotra 1,19)

„(…) co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna.” (I List Jana 1,3-4)

Niemożliwe jest mieć społeczność z Ojcem i Synem, nie przestrzegając równocześnie Jego przykazań. Wtedy również radość nie może być doskonała.

Przestrzegać Bożych przykazań: Boża doskonała miłość

Jakże ludzie oszukują samych siebie, gdy prowadzą beztroskie życie, nie zastanawiając się wcale nad tym, jaka jest Boża wola względem nich. Stale żyją przeszłością, myśląc o dniach, gdy zostali zbawieni, otrzymali chrzest Duchem czy też dar mówienia językami. Apostoł Paweł zapominał o tym, co było za nim i zdążał do tego, co było przed nim.

Jeśli w nadchodzących dniach chcemy mieć rozwój w Bożym Królestwie, musimy szukać Bożych przykazań, poznawać Jego wolę i ofiarować się w mocy wiecznego ducha. W ten sposób zakwitniemy, jak ogród Pana. A ludzie, którzy uważali nasze życie za niewolnictwo, będą wzdychać i oniemieją ze zdziwienia, kiedy – mimo swoich domysłów – zobaczą, że była to Boża droga, z której szydzili.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.