O nasKontakt
Ładowanie

W jaki sposób mogę zostać zbawiony?

W Biblii jest napisane o zbawieniu. Ale czym ono jest? W jaki sposób mogę zostać zbawiony?

3 min ·

W Biblii napisane jest o zbawieniu. Ale czym ono jest? W jaki sposób mogę zostać zbawiony?

‹‹Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu.›› 2 Kor 7,10.

Zostać zbawionym poprzez nawrócenie

Werset ten wyraźnie nam mówi, w jaki sposób możemy dostąpić zbawienia. Kiedy żałuję i nawrócę się, jestem prowadzony ku zbawieniu. Nawrócenie oznacza odwrócenie się od grzechu i pożądliwości w tym świecie, i zwrócenie się do Boga. Jest napisane, że kiedy smutek jest według Bożej woli, to sprawia upamiętanie. Dalej w tym samym wersecie Paweł pisze, że smutek światowy sprawia śmierć. To smutek, który powstaje, gdy chce się więcej z tego, co ten świat ma do zaoferowania. Ale smutek według woli Bożej to smutek z powodu mojego grzechu, z powodu braków tego, co należy do Boga: dobroci, miłości, łagodności, cierpliwości, itd.
Pierwszymi owocami nawrócenia jest otrzymanie przebaczenia grzechów. Kiedy to nawrócenie zrodzone jest ze smutku, podejmę świadomą decyzję, by zakończyć z moimi starymi, grzesznymi przyzwyczajeniami i zacznę szukać tego, co należy do Boga.

Zostać zbawiony przez przezwyciężenie grzechu

‹‹Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu›› 1 Piotra 2,1-2.

W wielu przypadkach „nawrócenie” ludzi jest niestety tylko zmianą ich socjalnego życia, podczas gdy powinna nastąpić przemiana w ich myślach i zachowaniu. To brak pragnienia za słowem, czystym mlekiem i brak wzrostu w bogobojności, ponieważ smutek nie jest według woli Bożej. Dla takich ludzi potrzeba i smutek dotyczy więcej ziemskich okoliczności i konsekwencji ich grzechów. Brakuje prawdziwego przyznania się do własnego grzechu i tęsknoty by zostać od niego zbawionym. Rezultatem tego jest to, że tacy ludzie cieszą się słuchając o przebaczeniu grzechów, ale nie mają apetytu na słowa prawdy, które doprowadziły by ich do życia w zwycięstwie nad grzechem. Dlatego chrześcijańskie zgromadzenia kładą większy nacisk na przebaczenia grzechów, niż na to by dojść do zwycięskiego życia.

Dwa etapy zbawienia

Widzimy, że do zbawienia prowadzą dwa etapy. Przebaczenie grzechu, które otrzymuję w momencie, gdy się nawracam, i jest droga by zostać uwolnionym od grzechu, tak iż żyję zwycięskim życie i wzrastam w cnotach Chrystusowych – owocach Ducha, jak czytamy w Gal. 5,22-23. Ale jeżeli nie mam tęsknoty ani zainteresowania w ostatniej tu wymienionej drodze, to pytanie, czy rzeczywiście otrzymałem przebaczenie, bo czy rzeczywiście żałowałem moich grzechów i nawróciłem się?

Drogi czytelniku, jeżeli czujesz, że Boży Duch pracuje w tobie i przekonuje o sądzie nad grzechem (Jan16,8), nie możesz tego brać powierzchownie. Niech Duch osądza i stwarza w tobie biedę z powodu grzechu i powoduje smutek według Bożej woli, który prowadzi do prawdziwego nawrócenia. Wtedy możesz zostać zbawiony i otrzymasz radość i pokój, większy niż kiedykolwiek byłeś w stanie sobie wyobrazić.

Być może zainteresuje cię

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktywne Chrześcijaństwo – blog, prowadzony przez Chrześcijański Kościół Brunstad (Brunstad Christian Church), przedstawia w jaki sposób Słowo Boże stawia nam wyzwania i daje moc, by w 100% żyć według Bożej woli – tak, że nie musimy więcej upadać w grzech, lecz możemy prowadzić zwycięskie życie.
Dowiedz się więcej o Aktywnym Chrześcijaństwie
Obserwuj nas
Wyjątkowa zawartość
Ładowanie
Jakiekolwiek kopiowanie materiałów ze strony BCC i ActiveChristianity bez uprzedniej zgody jest zabronione.