Otwórz zawartość

W jaki sposób mogę żyć życiem chrześcijanina?

Nikt z ludzi nie został stworzony po to, by grzeszyć. Początkowo człowiek nie wiedział nawet, jaka jest różnica między dobrem a złem (I Księga Mojżeszowa 3,5). Więc skąd tak właściwie pochodzi grzech?

Biblia mówi, że my jako ludzie mamy grzeszną naturę. Jeżeli tak jest, to w jaki sposób mogę żyć życiem chrześcijanina? Czy istnieje jakiś sposób by wyzwolić się od tej natury z którą się urodziłem?

Jest zwyczajne, wtorkowe popołudnie. Siedzę w klasie na lekcji Wiedzy o społeczeństwie. Dziewczyna, która siedzi obok mnie, coś bazgroli, a chłopak za mną wygląda tak, jakby spał. Nauczyciel zadał nam właśnie pytanie: „Jak myślicie, jaka jest najlepsza forma władzy?” Cisza. Próbuje ponownie. „Czy dyktatura jest najlepsza? A może demokracja albo republika?” Zanim ktokolwiek zdążył wyrazić swoją opinię, nauczyciel kontynuuje – „By wiedzieć, jak rządzić ludźmi, należy postawić sobie pytanie: „Jaką naturę posiada człowiek? Czy jest on zły czy dobry?” Większość uczniów w klasie odczuwa niepewność. A ja zaczynam myśleć, co o tym mówi Biblia.

Nikt z nas nie został stworzony, by grzeszyć

Czytamy w I Księdze Mojżeszowej 1,31: „I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre”. Nikt z nas nie został stworzony po to, by grzeszyć. Początkowo człowiek nie wiedział nawet, jaka jest różnica między dobrem a złem (I Księga Mojżeszowa 3,5). Więc skąd tak właściwie pochodzi grzech? Czytamy dalej o tym, jak Bóg przemawiał do Adama i Ewy w Ogrodzie Eden: „I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (I Księga Mojżeszowa 2,16-17). Lecz szatan w postaci węża podważył Słowa Boga i powiedział do Ewy: „Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło” (I Księga Mojżeszowa 3,4-5).

W ten sposób szatan skusił Ewę i doprowadził do tego, że nie posłuchała Boga. Gdy Ewa i Adam ulegli pokusie, otrzymali grzeszną naturę. Ta grzeszna natura została później odziedziczona przez całą ludzkość. „… Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe” (I Księga Mojżeszowa 6,5).

Skoro wszelki grzech i zło pochodzi z mojej własnej natury, w jaki sposób mogę codziennie prowadzić chrześcijańskie życie?

Także Jezus wyjaśnia, w jaki sposób ludzka natura stała się grzeszną z powodu upadku w grzech: „Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota” (Ewangelia Marka 7,21-22). Skoro wszelki grzech i zło pochodzi z mojej własnej natury, w jaki sposób mogę codziennie prowadzić chrześcijańskie życie?

Jezus przyszedł na ziemię po to, by wyzwolić mnie z własnej natury i stworzyć we mnie coś zupełnie nowego na chwałę Bożą. „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (List do Hebrajczyków 4,15). Jezus przyszedł w postaci grzesznego ciała (List do Rzymian 8,3), co oznacza, że był kuszony, tak jak my, ale był wierny Bogu, wypełnił Boży plan i przezwyciężył wszystkie pokuszenia w swoim życiu.

Jezus przyszedł, by we mnie stworzyć coś zupełnie nowego

Jezus otworzył dla mnie całkowicie nową drogę: mogę Go naśladować i być posłuszną Jego głosowi w moim sercu, zamiast tego, by żyć według swoich pożądliwości, wielkości i wszystkiego, co mieszka w mojej ludzkiej naturze. On chętnie mi pomoże tak, jak jest napisane w Liście do Hebrajczyków 4,16: „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze”. Dzięki temu mogę żyć takim dobrym i zwycięskim życiem, jakie Jezus prowadził tutaj na ziemi!

Niezależnie od tego, jaka forma władzy panuje tutaj na ziemi, mam nadzieję, że będę podobna Jezusowi i mogę oczekiwać nowego nieba i nowej ziemi, gdzie mieszka sprawiedliwość. (II List Piotra 3,13). Nowa, boska natura, którą otrzymam przez wierne życie będzie miała wieczną wartość! (II List Piotra 1,3-4).

Nowa, boska natura, którą otrzymam przez wierne życie, będzie miała wieczną wartość!

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas