W jaki sposób możemy trzymać się wiary?

W jaki sposób możemy trzymać się wiary?

Dlaczego ludzie porzucają swoją wiarę? Odpowiedź jest całkiem prosta.

5 min ·

Dla większości chrześcijan słowo wiara oznacza: wierzyć w Boga, otrzymać przebaczenie grzechów oraz żyć wiecznie w niebie. Jednak jest to zaledwie pierwsza część wiary. Czytając 2 rozdział Listu Jakuba widzimy jasno, że od nas wymaga się czegoś więcej.

„Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.” (List Jakuba 2;22-23 i 26)

Mówić, że ma się wiarę, to coś zupełnie innego, niż to, by ją okazywać. Jeżeli wiara bez uczynków jest martwa, zatem musimy aktywnie działać, by nasza wiara mogła stać się doskonała. Każda sytuacja, która przychodzi, jest okazją do pracy nad samym sobą. Może to być mówienie prawdy w chwili, gdy jesteśmy kuszeni do kłamstwa, czy też okazanie komuś dobroci, chociaż wcale nie mamy ku temu chęci lub nie czujemy, że ten ktoś na to „zasłużył.” Praca nad samym sobą oznacza po prostu, że w chwili pokusy mówimy szatanowi: „Nie”, a Bogu i temu, co On nam mówi: „Tak”. To jest druga część wiary.

W jaki sposób możemy trzymać się wiary we wszystkim, przez co przechodzimy w życiu?

O tym, co w górze myślcie

Być może doszedłeś do tego, że chrześcijaństwo jest życiem dla ciebie. Wierzysz w Boga, chodzisz do kościoła, chcesz być dobrą osobą. Jednak w miarę upływu czasu zauważasz, że przestrzeganie Bożych praw nie jest takie proste, jak myślałeś. Tak naprawdę postępowanie według tego, co mówi Biblia, wcale nie przychodzi naturalnie.

O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.” (List do Kolosan 3;2)

Naszą nadzieją, jako chrześcijan, jest to, że pewnego dnia zostaniemy pochwyceni i spędzimy całą wieczność z Jezusem. Jeżeli podjęliśmy decyzję, że chcemy być wierni Bogu, ten cel musi być zawsze w naszym zmyśle. Wtedy w każdej sytuacji możemy znaleźć coś, co ma wieczną wartość. Kiedy jesteśmy kuszeni, by być niewiernymi Bogu, wiemy, o co walczymy. Nie dajemy się oszukać, ponieważ wiemy, że nic nie ma większego znaczenia i nie przyniesie nam większej radości, niż czynienie Bożej woli.

Dlaczego ludzie porzucają swoją wiarę i nadzieję? Odpowiedź jest całkiem prosta: ponieważ przestają skupiać się na niebiańskim celu. Ich zainteresowanie zwraca się w kierunku doczesnych rzeczy, takich jak ziemskie dobra, marzenia, rzeczy materialne i doznania. To wszystko samo w sobie nie jest złe. Dopiero, kiedy te rzeczy stają się ważniejsze, niż nasze niebiańskie powołanie, pojawia się problem. Wielu ludzi, podążając za ziemskimi rzeczami, traci zupełnie z przed oczu swój niebiański cel. To prowadzi do tego, że nie potrzebują więcej Boga w swoim życiu. Nie myślą już dłużej o tym, co w górze.

Jeżeli świadomie nie skupimy się na niebiańskim celu, powstanie pusta przestrzeń, która szybko zostanie wypełniona wszelkiego rodzaju ziemskimi rzeczami. Jednak, gdy nasze myśli wypełnimy tym, co niebiańskie, życie z Bogiem stanie się dla nas najważniejsze, a to sprawi, że będziemy walczyć o wierność w każdej sytuacji życia.

Potrzebujemy Boga

„Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.” (II List do Koryntian 5;7)

Bóg chce nas doprowadzić do stanu, w którym nie potrafimy żyć bez wiary w Niego – zarówno w uciskach, gdy wszystko idzie nie tak, jak powinno, jak i w czasach dobrych, kiedy wszystko wydaje się iść po naszej myśli. Idąc przez życie, widzimy coraz wyraźniej, że bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie osiągnąć naszego niebiańskiego celu. Dla wielu z nas staje się to oczywiste już po kilku nieudanych próbach przezwyciężenia grzechu w swojej własnej sile. Inni natomiast potrzebują wielkich prób i okoliczności zmieniających życie, by zdać sobie z tego sprawę. Każdy z nas potrzebuje zrozumieć jedno – niezależnie od tego, co się dzieje, potrzebuję Boga w moim życiu, nawet jeśli miałbym być ostatnią wierzącą osobą na ziemi.

Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że nasza wiara w Boga jest jedyną rzeczą, która ma prawdziwą wartość, to nic i nikt nam tego nie jest w stanie odebrać. Mając Bożą moc ze sobą, jesteśmy w stanie stawić czoła każdej sytuacji, jaka pojawi się w naszym życiu. Stajemy się żołnierzami Chrystusa, którzy nie tolerują grzechu. Jesteśmy coraz bardziej uwalniani od grzechu, a to sprawi, że nasza wiara będzie coraz mocniejsza.

„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę.” (List do Hebrajczyków 10;23)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.