W jaki sposób zasmucam Ducha Świętego?

W jaki sposób zasmucam Ducha Świętego?

Jeżeli dojdę do przekonania, że nie potrafię żyć w zwycięstwie nad grzechem bez pomocy Ducha Świętego, wtedy kluczową sprawą dla mnie będzie to, co ja odpowiadam na mowę Ducha Świętego, kiedy On do mnie mówi.

4 min ·

Jeżeli dojdę do przekonania, że nie potrafię żyć w zwycięstwie nad grzechem bez pomocy Ducha Świętego, wtedy kluczową sprawą dla mnie będzie to, co ja odpowiadam na mowę Ducha Świętego, kiedy się do mnie zwraca. Przede wszystkim muszę słuchać jego głosu!

Żyjemy w zabieganym społeczeństwie i większość z nas prowadzi zabiegane życie. Odległości się zmniejszają, mamy szybszy dostęp do środków transportu i środków przekazu itd. Jeżeli nie jestem świadomy tego wszystkiego i moje myśli nie są w Duchu Świętym, to nie usłyszę jego mowy w moim sercu. Nie słuchając Ducha Świętego, zasmucam go – Duch zostanie zawiedziony, ponieważ ma mi tyle do powiedzenia o tym, co mi przyniesie szczęście i radość, i chce zaprowadzić mnie do wolności od grzechu i od samego siebie.

Nieposłuszeństwo zasmuca Ducha Świętego

Jezus nazwał Ducha Świętego „pomocnikiem” i powiedział: „lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę.” Ew. Jana 16,13. Wszyscy chrześcijanie są powołani, by iść w ślady Jezusa, tego, który nie popełnił grzechu. Lecz muszę być prowadzony krok po kroku, ponieważ samemu nie znajdę drogi.

Bóg zsyła Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni.

Duch nie chce mnie zmusić – lecz chce mnie prowadzić do zwycięskiego życia; najszczęśliwszego życia, jakie istnieje. Duch święty poprowadzi mnie po drodze pokory, ponieważ jest to jedyna droga do zwycięskiego życia. Jeżeli nie chcę dać się prowadzić, a w zamian wybieram własną drogę, zasmucam Ducha Świętego.

Bóg zsyła Ducha tym, którzy są Mu posłuszni. Biblia wyraźnie nam mówi, że Duch święty i ciało, nasza ludzka natura są sobie całkowicie przeciwne. Rzeczą niemożliwą jest, abym żył według moich ludzkich skłonności i równocześnie był posłusznym Duchowi. Dlatego czytamy w Efezjan 4,30-31: „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, (…) Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością.” Zasmucam Ducha Świętego, kiedy nie jestem mu posłuszny.

Przezwyciężyć grzech przez Ducha Świętego

Duch Święty daje mi również moc, bym był posłuszny i mógł przezwyciężyć wszystkie skłonności w mojej ludzkiej naturze. Jeżeli Bóg widzi, że ja szczerze chcę być Jemu posłuszny, to ześle mi Ducha Świętego, by mi pomógł. Jezus mówił do swoich uczni, że gdy Duch Święty przyjdzie udzieli im wszelkiej mocy. Jako pragnący człowiek na pustyni, który pije obficie ze źródła z czystą wodą, tak samo i ja muszę obficie pić z Bożego Ducha i nim się napełniać, jeżeli chcę prowadzić życie chrześcijanina.

Jeżeli Bóg widzi, że ja szczerze chcę być Jemu posłuszny, to ześle mi Ducha Świętego, by mi pomógł.

Boży Duch jest zawarty w jego Słowie. Jeżeli obficie piję z tego źródła i z ducha wiary, który jest w Słowie, wtedy będę mieć moc, kiedy jestem kuszony, by przezwyciężyć grzech i by wykonywać Bożą wolę, zamiast swojej. Zasmucam Ducha Świętego, kiedy chodzę wokół po pustyni, wokół własnych myśli i moich dróg, będąc za bardzo zajętym, albo za leniwym by pić z wiary i mocy, która jest w Bożym Słowie.

Nie musimy jednak zasmucać Ducha Świętego! On wie, że jesteśmy słabymi i że nawet nie wiemy, jak się modlić we właściwy sposób. Lecz on jest tam dla nas, by pomóc nam w naszej potrzebie i by się wstawiać za nami, tak abyśmy mogli zobaczyć Bożą wolę i ją czynić. Rzym. 8,26-27. Wtedy doświadczymy pociechy w Duchu Świętym, jak również jego mocy.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.