„Według Ducha też postępujmy!”

„Według Ducha też postępujmy!”

„Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.” Tym cytatem Jan Hein Staal w bardzo interesujący sposób podkreśla istotę Zielonych Świąt i Ducha Zielonych Świąt.

„Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.” Tym cytatem Jan Hein Staal w bardzo interesujący sposób podkreśla istotę Zielonych Świąt i Ducha Zielonych Świąt.

Duch Świety

Duch Święty dla wielu kojarzy się on z uzdrowieniem, bądź też darami Ducha. Oczywiście, Duch Święty może dokonać cudów również w naszym czasie. Ale czyż nie jest o wiele bardziej ważne to, aby Słowo Boże jasno nas oświeciło o pracy Ducha Świętego w naszym codziennym życiu jako chrześcijan w 21 wieku?

To, co mieszka w człowieku

„ Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga(…)?” – pisze Paweł do chrześcijan w starożytnym Koryncie. Twoje i moje ciało – nasze ciało – jest świątynią, w której Duch Święty chce rządzić w pełnej mocy. Biblia uczy nas, że w nas mieszkają również inne moce – moce zła, gorzkości, zwątpienia i nieczystości. Są to moce mocniejsze od nas samych. Wtedy jest jasne, że my jako chrześcijanie, doznając chrztu Duchem Świętym, nie możemy tylko czynić co chcemy, czy żyć sobie obojętnie.

Codzienna, wewnętrzna walka

Kiedy mieszka w nas Duch Święty, a równocześnie także te grzeszne moce, wtedy będzie staczana walka każdego dnia, a w naszym wnętrzu będziemy dokonywać wyborów. Te grzeszne moce Paweł nazwał „pożądliwościami ciała”. Czytamy dalej w Galacjan 5: „Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne.”

Ten, kto jest szczery wie dobrze, do czego prowadzi zaspokajanie pożądliwości ciała. Duch Święty tak bardzo chce, abyśmy nigdy nie poddali się tym grzesznym mocom, które w nas mieszkają. Duch Święty jest nauczycielem, który uczy nas prawdy oraz tego, co jest Bogu miłe. „Jeśli według Ducha żyjemy,” mówi Paweł dalej, „według Ducha też postępujmy.”

Duch Święty jest nauczycielem, który uczy nas prawdy

Postępować według Ducha oznacza, że w życiu codziennym wykorzystujemy tę moc, która leży w Duchu Świętym. Jest to moc ku temu, by odrzucić to, co złe, co mieszka w naszym ciele, a wybierać Bożą wolę. (Przeczytaj rozdział 5 w Liście Pawła do Galacjan). Najwspanialsze ze wszystkiego jest to, że postępując według Ducha w naszym wnętrzu wyrastają wspaniałe owoce Ducha: takie jak radość, pokój, miłość i wierność.

Weekend Zielonych Świąt jest już za nami. Obyśmy ty i ja w 21 wieku byli tymi, w których Duch Święty może każdego dnia wykonywać pracę, której tak bardzo sobie życzy.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.