Co to znaczy być zbawionym na zawsze?

Co to znaczy być zbawionym na zawsze?

„Być zbawionym na zawsze, na wskroś” mówi o dużo głębszym zbawieniu; zbawieniu nie tylko od zapłaty za grzech, ale również od więzów grzechu.

Właśnie oddałeś swoje serce Jezusowi. Upamiętałeś się, pokutowałeś, a twoje grzechy zostały przebaczone. Innymi słowy, zostałeś zbawiony! Zbawiony od zapłaty za grzech, jaką jest śmierć. Jezus Chrystus spłacił dług za ciebie i teraz, ponieważ wierzysz w Niego, otrzymałeś wieczne życie! (Ew. Jana 3,16) Jest to niesłychanie wielki dar łaski.

Ale czy to wszystko? Czy jest to cała definicja tego, co to znaczy być zbawionym? Spójrzmy, co pisze autor listu do Hebrajczyków: „Dlatego też może zbawić na zawsze [na wskroś – tłum. ang.] tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.” (List do Hebrajczyków 7, 25) Co to oznacza, że może „zbawić na zawsze (na wskroś)?”

On jest w stanie zbawić na wskroś – dużo głębsze zbawienie

List do Hebrajczyków 7,25 mówi o dużo głębszym zbawieniu; zbawieniu nie tylko od zapłaty za grzech, lecz również od więzów grzechu. Możesz zostać zbawiony od ciągłego popełniania grzechu i od ciągłej potrzeby otrzymywania przebaczenia! Innymi słowy, możesz zostać zbawiony nie tylko od kary za poddanie się na przykład wybuchom złości i gniewu, ale również uwolnić się od źródła, od korzenia gniewu i złości, które są w twoim ciele. Dzieje się tak wtedy, gdy słuchasz głosu Ducha Świętego i w posłuszeństwie zapierasz się chęci i pożądliwości ciała. Podejmujesz świadomą decyzję, by im się nie poddać i dzięki pomocy Ducha zwyciężasz nad nimi, zanim one przekształcą się w grzech. (List do Rzymian 8, 13) Czyż to nie brzmi wspaniale? A skoro Jezus żyje zawsze, aby wstawiać się za tobą w modlitwach, masz zagwarantowaną pomoc oraz moc Ducha Świętego – Pocieszyciela, którego On nam posłał.

Jeśli jesteś wierny w tym, by przezwyciężyć swoje chęci za każdym razem, kiedy jesteś kuszony – na przykład nieczyste myśli, zazdrość, pychę, itp. – wtedy przez wierność i wytrwałość dojdziesz do stanu, w którym te chęci zostaną całkowicie przezwyciężone. Krok po kroku, kawałek po kawałku będą całkowicie wykorzenione i położone w śmierć! Tam, gdzie wcześniej tak głęboko były zakorzenione chęci i pożądliwości, zaczną wyrastać cnoty Chrystusa. Właśnie to oznacza „zbawić na zawsze, na wskroś” (List do Hebrajczyków 7, 25) Nie jest to coś, co dzieje się w jednej chwili – jest to proces wierności, który trwa całe życie.

Proces zbawienia

Proces ten jest opisany i wyjaśniony słowami apostołów, a także własnymi słowami Jezusa:

„(…) zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków (…)” (List do Hebrajczyków 6,1); Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.” (Ew. Mateusza 5,48) „Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego (…) zmierzam do celu (…)” (List do Filipian 3, 12-15) „Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego  (…)” (List Jakuba 1,4)

Właśnie w ten sposób „z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujesz. Nie dlatego, że jesteś taki silny i zdolny, ale dlatego, że z wielkim oczekiwaniem patrzysz w kierunku celu – celu swojej wiary. Jesteś posłuszny Bogu, który to według upodobania sprawia w tobie i chcenie i wykonanie, a także daje ci moc, by działać! „Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.” (List do Filipian 2,12-13); (List do Filipian 1,6).

Jeśli w dalszym ciągu świadomie wykonujesz uczynki ciała, wtedy nie zachodzi w tobie proces zbawienia, nie mówiąc już o tym, by być zbawionym na zawsze. Jeśli jednak żyjesz w posłuszeństwie Duchowi, przezwyciężając chęci ciała, gdy są one tobie objawiane, wtedy zyskasz owoce Ducha, takie jak miłość, radość, uprzejmość, wstrzemięźliwość, itd. Wtedy zachodzi w tobie proces, który apostoł Paweł opisuje w Liście do Rzymian 5,10: „Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.” Idąc za przykładem Jezusa, jesteśmy na drodze do zbawienia na zawsze, na wskroś.

Cel wiary

Nie wejdziesz do wieczności z pustymi rękami, lecz z bogatą zawartością owoców Ducha w twoim duchu! Jest to zawartość, jaką zdobyłeś przy różnych okazjach – podczas prób, pokuszeń i trudności codziennego życia, które wywodzą na światło grzech w twoim ciele. Zostaniesz przekształcony – przemieniony na obraz Jego Syna! (List do Rzymian 8,28-29) Staniesz się uczestnikiem Boskiej natury! (II List Piotra 1,3-4)

„Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.” (List Jakuba 1,2-4)

„Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus (…) osiągając cel wiary, zbawienie dusz.” (I List Piotra 1,6-9)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.