„Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie …”

„Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie …”

Czy rozumiemy, że Bóg jest zawsze bardzo blisko nas? Każdego dnia, przez całe nasze życie? Poselstwo Świąt Bożego Narodzenia rzeczywiście może otworzyć na to nasze oczy.

Czy rozumiemy, że Bóg jest zawsze bardzo blisko nas? Każdego dnia, przez całe nasze życie? Poselstwo Świąt Bożego Narodzenia rzeczywiście może otworzyć na to nasze oczy.

Bóg zatroszczył się o to, by gwiazda pojawiła się na niebie. Gwiazda ta pokazywała Mędrcom ze Wschodu długą drogę, prowadzącą aż do Betlejem. „Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie …” – powiedzieli królowi Herodowi.

Setki lat wcześniej Bóg powiedział prorokowi Micheaszowi, że Mesjasz urodzi się w Betlejem. Dlatego też cesarz August w Rzymie, krótko przed tym jak dziecię Jezus miało się urodzić, wpadł na pomysł, by spisać wszystkich ludzi w jego imperium. W przeciwnym razie dziecię Jezus urodziłoby się w Nazarecie.

Niebo jest blisko

Bardzo niewielu ludzi w tamtym czasie rozumiało, że Bóg dokładnie wszystkim kieruje

Bardzo niewielu ludzi w tamtym czasie rozumiało, że Bóg dokładnie wszystkim kieruje. Bardzo niewielu ludzi w tamtym czasie rozumiało, że Bóg z nieba sprawił, że dziecię urodziło się w nocy, w stajni, w Betlejem. Właśnie tej nocy, gdy wielka armia aniołów zaśpiewała „Chwała na wysokościach Bogu!” okazało się także, jak blisko jest niebo. Ale tak wielkie wydarzenie przeszło tuż obok uczonych w piśmie – i to pomimo ich wielkiego poznania Pism i Proroctw. Bóg natomiast objawił to kilku bogobojnym ludziom – prostym pasterzom i Mędrcom ze Wschodu.

Zobaczyć Boga

Jakże blisko nieba i blisko swojego niebiańskiego Ojca żyło to dziecię codziennie! Każdego dnia przez całe życie. I jak dokładnie niebieski Ojciec kierował później życiem Jezusa! Każdego dnia, przez całe życie.

Także teraz, każdego dnia na ziemi, wiele się dzieje. Wiele się także dzieje każdego dnia w moim i w twoim małym świecie.

Jak to jest? Czy widzimy tylko nasz mały świat?

Jak to jest? Czy widzimy tylko nasz mały świat? Czy też Bóg może nam pokazać „gwiazdę na Wschodzie” tak, byśmy zobaczyli Boga w niebie, który jest tak blisko nas? Boga, który ma także plan w stosunku do naszego życia. Boga, który tak bardzo chce, byśmy żyli dla niego i który także pragnie prowadzić nas i kierować dokładnie naszym życiem.

Święta: to uroczystość światłości

Święta: to uroczystość światłości. Święta: to narodziny tego, który powiedział: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (Ewangelia Jana 8,12).

Święta: to poselstwo z nieba, by naśladować Jezusa z całego serca, każdego dnia naszego życia – naśladować Tego, który pragnie być światłością świata w twoim i w moim życiu.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.