Wierz bez powątpiewania

Wierz bez powątpiewania

Wiara jest nieograniczoną mocą, lecz przez powątpiewanie odrzucamy Boga. Musimy wierzyć bez powątpiewania!

„A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu.” (List Jakuba 1,5-8)

Przez powątpiewanie odrzucamy Boga

Nawet najmniejsza wątpliwość powoduje, że człowiek staje się chwiejny a ciemność wkracza do jego życia. W ciemności panuje książę ciemności, który surowo rządzi swoimi poddanymi. Mamy wystarczająco wiele przykładów na to, do czego może doprowadzić niewiara, wątpliwość, bojaźń i zniechęcenie. To jest bardzo dalekie od poczucia szczęścia. W Przypowieściach Salomona 18,14 czytamy: „(…) lecz ducha strapionego kto podniesie?” i w rozdziale 17,22: „(…) lecz przygnębiony duch wysusza ciało.” Przez powątpiewanie i niewiarę odrzucamy Boga z naszego życia i sami niesiemy cały ciężar. To sprawia, że życie staje się coraz cięższe do niesienia i coraz ciemniejsze. Jesteśmy miotani na wszystkie strony przez zwodnicze uczucia i opinie. Jeśli wątpimy, wtedy niczego nie możemy otrzymać od Boga.

Módl się z wiarą

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają.” (List do Hebrajczyków 11,6). Gdy przychodzimy do Boga, musimy wierzyć, że On istnieje i nagradza nas tak, że otrzymujemy to, o co się modlimy. Musimy wierzyć, że nas widzi i jest pełen miłości, troski oraz dobroci. On zna nas, wie o naszych trudnościach i zmienia wszystko ku najlepszemu, jeśli tylko Go miłujemy i wierzymy w Niego. On policzył wszystkie włosy na naszej głowie i troszczy się o to, by żadne pokuszenie ani ucisk nie były dla nas zbyt ciężkie do zniesienia. (I List do Koryntian 10,13)

Jeśli modlimy się o Ducha Świętego, otrzymamy Go. Jeśli modlimy się o mądrość, otrzymamy ją. Nie możemy wątpić w Jego dobroć i moc. Najmniejsza iskra wiary zapala światło nadziei w naszych sercach i ciemność zostaje wypędzona. Wchodzimy w królestwo światłości, gdzie rządzi Książę Światła, który troszczy się o swoich poddanych. On sprawia, że wszystko staje się coraz jaśniejsze, aż do białego dnia. Jego jarzmo jest miłe, a brzemię lekkie.

Wierz bez powątpiewania

Głupotą jest wątpić. Mądrość nie wątpi; jest bez obłudy, jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Oświeca oczy i sprawia, że nasze kroki są pewne.

Apostoł Juda pisze: „Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość.” (List Judy 1,22) To wstyd wątpić w Bożą miłość i dobroć, gdyż wiemy, że Jezus oddał za nas swoje życie.

Piotr zląkł się, kiedy zobaczył porywisty wiatr i zaczął tonąć. Wtedy Jezus powiedział do niego: „O małowierny, czemu zwątpiłeś?”
(Ew. Mateusza 14,30-31). Nasza wiara musi zostać wypróbowana przez różne porywiste wiatry, ponieważ to właśnie wypróbowana wiara jest tak drogocenna dla Boga. Jesteśmy zachowywani przez wiarę, lecz toniemy z powodu niewiary. (I List Piotra 1,5-7)

Ten artykuł został opublikowany w czasopiśmie BCC Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) w czerwcu 1966 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.