Wśród bohaterów nasz Pan jest największym!

PIEŚŃ: Pan jest mocną twierdzą, a zarazem naszym najdroższym Przyjacielem.

Chrześcijańska pieśń o wielkości Boga

Ta pieśń opisuje wielkość Boga, ale również Jego serce - jest On blisko tych, którzy są skruszeni i których serce jest złamane oraz lituje się nad tymi, którzy są pokorni i ubodzy w duchu. (Psalm 34,19, Psalm 51,19). Jesteśmy wzywani do boju i wiernej walki dla naszego Wodza! Ten klip pochodzi z nabożeństwa online Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad z maja 2020 r.

Tekst: Wśród bohaterów nasz Pan jest największym

Wśród bohaterów nasz Pan jest największym,
Narody, widząc to, w strachu już drżą.
Wszystkich zgnębionych pociąga do siebie,
W Nim znajdą pokój, bezpieczni w Nim są.

Tyś naszą skałą jest,
Biednym podajesz dłoń.
Ty nas prowadzisz w bój – Pan nieba i Król.

Dumni padają przez wroga pobici,
Ten, kto bogaty, nie weźmie tu nic.
Głodnych napełnia dobrami obficie,
Pycha nie może się ostać przed Nim.

Pana nie okpisz przepychem i blaskiem,
Dlań ważny tylko wierności jest zmysł.
Z małym Dawidem swe zawarł przymierze,
Biedni, złamani wejść mogą w nie dziś.

Pan jest łaskawy, cierpliwy i miły,
W walce o prawdę żarliwy też jest.
On nigdy nie śpi i nigdy nie drzemie,
Walczy, bojuje, nie zmęczy się też.

Służ Mu talentem swym wiernie, wytrwale,
Nie daj się zwieść, byś nagrodę mógł wziąć.
Patrz na Jezusa, jak walczył, zwyciężał.
Wierny w przymierzu był „cieśli syn ów”.

Panie, mój Boże, chcę żyć, jak Ty żyłeś.
Wiernym pomocą na ziemi być tej.
Iść razem z Tobą, Twój głos zawsze słyszeć.
Walczyć, bojować, bym wieniec mógł mieć.”

Tytuł: Wśród bohaterów nasz Pan jest największym!
Tekst: Thorleif Hansen
Melodia: Edmund S. Lorenz
Wykonanie: Nancy Ann Helgesen ze śpiewnika "Drogi Pańskie #18
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 2020 | ActiveChristianity.org
Produced by Brunstad Christian Church

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.