Wybrany i umiłowany

Wybrany i umiłowany

Pieśń o nadziei i wielkiej miłości Boga do nas.

2 min ·

Zostałeś wybrany i powołany przez Boga, zanim położył fundamenty ziemi. Na długo zanim się urodziłeś, On cię umiłował i zaplanował twoje dni; Jego myśli względem ciebie są pełne nadziei. Czy odpowiesz na to wezwanie i oddasz Jemu całe swoje życie?

Miły przyjacielu mój
W młodości tej już Bóg
Tak cię ukochał. W oczach Bożych cennyś jest,
On o ciebie troszczy się,
On zna twoje serce.
Jeszcze zanim stworzył ziemię, niebo, widział cię,
W tym, co w życiu swym spotykasz, miał swój cel.

Widzisz skarb – nim powołanie twe,
Czy chęć masz, by żyć dla Boga,
Sługi potrzebuje tutaj On, co wierzą Mu wciąż.
Stań się nim – gdyż Bóg cię wybrał, byś tak żył!

Te upływające dni,
Czas, który daje ci Bóg na tej ziemi,
Oddaj wszystkie Jemu, gdyż
Tylko małą chwilkę my
Na świecie żyjemy.
Zgasnąć twój nie może żar, tęsknota serca, wiedz,
Gdyż Królestwo Boże w górze czeka cię.

Oddać chcesz ze serca wszystko Mu?
Służysz też, więc niech społeczność w świetle warta ponad wszystko jest, co twoim zwie się.
Słabymś ty, lecz ze świętymi będziesz lśnił.

Oddać chcesz ze serca wszystko Mu?
Służysz też, więc niech społeczność w świetle warta ponad wszystko jest, co twoim zwie się.
Słabymś ty, lecz ze świętymi będziesz lśnił.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.