Wypróbowana. Doświadczona. Prawdziwa.

Czy jest możliwe dojść do życia w zwycięstwie nad grzechem? Czy jest ktoś, kto w to wierzy i może potwierdzić, że jest to prawda?

Jezus był kuszony tak jak my, ale nigdy nie zgrzeszył. Sprawił, że również dla nas jest to zupełnie możliwe by naśladować Jego. Możemy osiągnąć całkowite zwycięstwo nad grzechem – tutaj w naszym życiu!

Możemy stać się całkowicie wolnymi od trosk, nieczystości, obłudy i wszystkiego tego, co jest wbrew woli Bożej. Ta ewangelia jest wypróbowana, doświadczona i prawdziwa. Obejrzyj świadectwa w tym jakże inspirującym filmie!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.