Zerwij więzy, które wiążą cię bez twojej wiedzy

Zerwij więzy, które wiążą cię bez twojej wiedzy

Czy wiesz, co Biblia mówi o niewolnictwie?

Wolność. Czy potrafisz jej zasmakować? Czy jest coś lepszego niż wolność? Większość ludzi, ponad wszystko inne, co mają – ponad pieniądze, drogie samochody, osiągnięcia w sporcie – docenia wolność. Ale czy rzeczywiście jesteś wolny?

Możesz myśleć, co chcesz, mówić, co chcesz i robić to, co chcesz. Tak jest w wolnym kraju. Sam wybierasz. Ale być może przypadkowo zobaczysz nową parę butów w Centrum Handlowym i po prostu musisz je mieć. Albo kolega z klasy powiedział coś głupiego, a ty po prostu musisz odpowiedzieć w podobny sposób. Ktoś atrakcyjnie wyglądający przechodzi obok ciebie na plaży i musisz w tym kierunku popatrzeć. Wtedy nagle tracisz kontrolę nad możliwością wyboru.

To jest niewolnictwo najgorszego rodzaju. Stajesz się niewolnikiem grzechu tak, jak Jezus mówi w Ewangelii Jana 8, 34: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu

Dostajesz wszystko, czego pragniesz.

Często nie odczuwasz tego niewolnictwa. Czynisz to, na co masz ochotę. Jakaś siła w tobie chce wydać pieniądze na nowe buty w Centrum Handlowym – pieniądze, których jednak nie posiadasz. Jakaś siła w tobie chce, byś odpowiedział w bardzo ostry i niemiły sposób koledze z klasy. Jakaś siła w tobie chce, byś pożądliwie patrzył na te atrakcyjne osoby, które idą po plaży. Odczuwasz to jako wolność. Dostajesz wszystko, czego tylko sobie życzysz.

Będąc chrześcijaninem, pragniesz żyć według Bożych praw, zapisanych w Biblii – jako człowiek czysty, święty i wolny od grzechu. (I List Jana 3,3) Jednak jest w tobie jakaś siła, która chce, byś zgrzeszył. Czyniąc grzech, odczuwasz, że tak właściwie, to nie jest to, czego pragniesz. Jeżeli czujesz te więzy, które wiążą cię i powstrzymują raz za razem przed czynieniem Bożej woli, wtedy budzi się w tobie potężna nienawiść przeciwko grzechowi.

Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe; bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym.” (List do Rzymian 7,21-22)

Sam fakt, że postanowiłeś żyć dla Jezusa, nie oznacza, że grzech – ta siła w twoim ciele, zniknie sama z siebie.

Cieszysz się z Bożych praw, ale zło leży ci pod ręką, pomimo tego, że chcesz czynić dobro. Sam fakt, że postanowiłeś żyć dla Jezusa, nie oznacza, że twój grzech zniknie sam z siebie. Jednak możesz przezwyciężyć władzę grzechu nad tobą. Możesz zerwać więzy, które cię wiążą. Jeżeli twoja nienawiść przeciwko grzechowi jest wystarczająco mocna, to możesz zaprzeć się grzechu, który próbuje zmusić cię, byś myślał lub postępował w sposób, który nie podoba się Bogu. Możesz umartwić tę grzeszną naturę w sobie i stać się zupełnie wolnym. (List do Kolosan 3,5)

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was.” (Dzieje Apostolskie 1,8) Właśnie w tym celu została nam darowana moc Ducha Świętego. Przez wiarę, przez posłuszeństwo, przez Bożą wielką łaskę i miłosierdzie, miażdżone są więzy grzechu, a ty stajesz się wolny. Biblia zawiera w sobie moc, jakiej potrzebujesz, by zostać uwolnionym od grzechu. Moc, której potrzebujesz, by nie czynić tego, co wiesz, że nie powinieneś czynić. Posłuszeństwo Bogu i posłuszeństwo prawdzie da ci wolność. Nie jesteś nic winien szatanowi. Jezus wykupił cię od wszelkiej twojej winy i grzechu.

A kiedy grzech zmusza cię, byś czynił to i owo, byś patrzył tu i tam, i jest tak mocnym, że nie potrafisz mu się przeciwstawić – odczuwasz, że musisz go popełnić – wtedy przypomnij sobie Boże obietnice. Pamiętaj, że Biblia wzywa nas, byśmy byli wolni. Zupełnie wolni. Już nie jesteśmy dłużej związani przez więzy grzechu. Módl się do Boga, czyń to, co On chce, abyś czynił. Przeciwstaw się pożądliwościom i złym skłonnościom, które powstają w tobie i umartw je.

Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” (Księga Izajasza 40,31) Innymi słowy jesteś wolny.

Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (Ewangelia Jana 8,36)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.