Zmienić dzień!

Zmienić dzień!

Czy zdarza ci się taki dzień, kiedy wydaje się, że wszystko i wszyscy są przeciwko tobie? O takim dniu mówi się często: „mam zły dzień!” Właśnie dzisiaj mam taki dzień.

Czy zdarza ci się taki dzień, kiedy wydaje się, że wszystko i wszyscy są przeciwko tobie? O takim dniu mówi się często: „mam zły dzień!” Właśnie dzisiaj mam taki dzień.

Jestem zmęczona, wszystkie moje plany spełzły na niczym i wszystko idzie nie po mojej myśli. Połączenie z Internetem nie działa, ktoś włamał się do mojego samochodu, dostałam mandat za złe parkowanie, a w dodatku mój nowy Smartfon upadł na ziemię. Mam chęć głośno przeklinać!

«Właśnie TY możesz powstrzymać rozpowszechnianie się zła na tym świecie.»

W tym samym momencie, jakby światło rozbłysło w moim sercu. „Właśnie TY możesz powstrzymać rozpowszechnianie się zła na tym świecie.”

Wczoraj, późnym wieczorem, myślałam nad tym, ile zła, grzechu i ciemności jest na tym świcie. O tym, co ja, myślały pewnie miliony innych ludzi, podczas oglądania tych samych wiadomości. Wszystkie te okropne rzeczy, które się dzieją, dają mi poczucie bezsilności. Tyle morderstw i biedy. Codziennie słyszymy o rozpadach małżeństw i ciągłe narzekanie.

Tym samym czuję się bardzo wdzięczna za to, że w moich codziennych sytuacjach mogę zapobiec rozpowszechnianiu się zła. Przypomina mi się jeden werset z Biblii: (…) abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. (List do Efezjan 6,13). Myślę o moim chrześcijańskim powołaniu. Pomyśl, ostać się „w dniu złym” i stawiać opór pomimo tej kuszącej mocy, którą posiada grzech. Nigdy nie poddać się narzekaniom i gorzkości! Ja mogę z tym zakończyć i przerwać ten łańcuch zła.

Dzisiaj to, że „mam zły dzień” jest ogólnie akceptowane, a co za tym idzie również to, by być gorzkim i zamkniętym w sobie. Ale pomyśl, że w zamian można przyjąć pomoc od Boga, by zmienić taki dzień. „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” (List do Hebrajczyków 4,16).

Pomyśl, że możesz otrzymać pomoc, by stać się cierpliwym, dać swoim najbliższym dobre, wdzięczne słowo i wznieś pełną dziękczynienia modlitwę do Boga, właśnie w takim „złym dniu”. Wtedy ja – „maleńka ja” staję się częścią czegoś większego. Biorę udział w tym, by zapobiec rozpowszechnianiu się zła na tym, już i tak złym, świecie. W dodatku daję innym ludziom możliwość, by zobaczyli i poznali osobę, która we współczesnym świecie prowadzi życie takie, jak Jezus.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.