Gdzie znajdę życie, które prowadzi do wieczności?

Gdzie znajdę życie, które prowadzi do wieczności?

Czy masz nadzieję na życie wieczne? Czy w tym czasie, tutaj na ziemi potrafisz wieść życie, które prowadzi do wieczności?

Życie, które prowadzi do wieczności

„Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie.  Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.
(I List Jana 2,15-17)

Na tym świecie nie ma innego życia prowadzącego do wieczności, niż życie zgodne z Bożą wolą.

Co apostoł ma na myśli, mówiąc, że pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie są z Ojca, ale ze świata? To oznacza, że Ojciec, nasz Stwórca, który dał nam życie, nie stoi za tymi niemożliwymi do zaspokojenia pragnieniami. To bóg tego świata kieruje tym wszystkim. I to o nim Jezus mówi: „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.”
(Ew. Jana 10,10). Jeden z nich cię ubogaca, a drugi oszukuje. Złodziej ten kradnie twoją radość życia, zabija chęć życia i niszczy twoją przyszłość.

Nie można zaspokoić pożądliwości

To musimy zrozumieć w naszym życiu. Nie możemy zapobiec temu, że mamy chęci i pożądliwości w naszym ciele. One tam są z powodu upadku ludzkości w grzech. Bóg stworzył nas, dał nam różne zmysły i pragnie, byśmy dzięki nim doceniali i rozkoszowali się Jego dziełem stworzenia – w całkowitej czystości. Na przykład apostoł Paweł pisał o pokarmie: „(…) które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.” (I List do Tymoteusza 4,3) Naturalne zaspokojenie naszych codziennych potrzeb możemy odbierać z dziękczynieniem – to znaczy z wdzięcznością. Jednak pożądliwość nie może zostać zaspokojona z wdzięcznością. Pożądliwość jest nienasycona i nie do powstrzymania – jak ogień, który pożera coraz więcej. Pożądliwość nie daje nam niczego, lecz tylko odbiera. Całkowicie nas obdziera – pozostawia bez radości i bez zaspokojenia.

Juda pisze o tym, jaki jest tego rezultat: „Są to ludzie biadający nad swoim losem, kierujący się swoimi pożądliwościami (…)” (List Judy 16) Można by pomyśleć, że gdyby ludzie prowadzili życie według swoich pożądliwości i chęci, byliby wdzięczni i szczęśliwi. Jednak tak nie jest, ponieważ owocem pożądliwości jest szemranie, narzekanie, rozczarowanie i gorycz. Takie życie nie prowadzi do wieczności.

Owoc wdzięczności

Jest jednak dobra wiadomość – przez wiarę pożądliwość może zostać ukrzyżowana, ponieważ „ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.” (List do Galacjan 5,24). Owocem tego jest wdzięczność, która jest jednym z owoców życia i sprawiedliwości. Kiedy coś otrzymujesz, wzbogacasz się i możesz powiedzieć „dziękuję!”

„A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego.” (I List Jana 5,11). Jedynie życie w społeczności z Synem i w posłuszeństwie Jemu, prowadzi do wieczności.

Wystarczy spojrzeć na obietnice zawarte w ewangelii: życie w obfitości! Czyń wolę Bożą – i żyj na wieki!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.