Życie w zwycięstwie

Życie w zwycięstwie

PIEŚŃ: Pieśń na temat drogi prowadzącej do otrzymania korony życia!

2 min ·

"Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują" (List Jakuba 1:12). Biblia jest pełna niewiarygodnych obietnic dla tych, którzy zwyciężają. To pieśń pełna nadziei i wiary na przyszłość dla każdego, kto prowadzi zwycięskie życie!

Powołaniem mym jest żyć w zwycięstwie
I nad grzechem w ciele władzę mieć,
Zawsze w Mistrza ślad wstępować wiernie.
I co dnia mój grzech ma znaleźć śmierć.

Kto zwycięża, ten w świątyni jest filarem. 
Nigdy więcej już z niej nie wyjdzie. 

Ja w zwycięstwie zawsze trwam, radość daje Pan 
Gdy odpieram diabła moce. 
A gdy wróci Jezus sam, 
Bóg mi wieniec da, wśród świętych będę tam. 

Odrzuciłam już przeszkody wszystkie
I wybrałam nową drogę w przód.
Jezus przetarł ją, by dać nam życie,
Na niej mnie wykształcić może Bóg.

Kto zwycięża, ten w świątyni jest filarem. 
Nigdy więcej już z niej nie wyjdzie. 

Ja w zwycięstwie zawsze trwam, radość daje Pan 
Gdy odpieram diabła moce. 
A gdy wróci Jezus sam, 
Bóg mi wieniec da, wśród świętych będę tam.

Życie me złożyłam w Twoje ręce.
Bo we wszystkim w ślady idę Twe.
Wiem, że wszystko, co mi ślesz codziennie,
Tym największym dobrem dla mnie jest.

Kto zwycięża, ten w świątyni jest filarem. 
Nigdy więcej już z niej nie wyjdzie. 

Ja w zwycięstwie zawsze trwam, radość daje Pan 
Gdy odpieram diabła moce. 
A gdy wróci Jezus sam, 
Bóg mi wieniec da, wśród świętych będę tam.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.