Żywa wiara

Żywa wiara

Wielu ludzi nie potrafi się wyzwolić od przeszłości, lecz przez żywą wiarę w Boga jest możliwe, by nie dać się dręczyć przez to, co było.

Wielu ludzi nie potrafi się wyzwolić od przeszłości, lecz przez żywą wiarę w Boga jest możliwe, by nie dać się dręczyć przez to, co minęło.

„Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie! Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.” Izajasz 43; 18-19.

Przez żywą wiarę w Boga jest możliwe, by nie dać się dręczyć przez to, co minęło.

Wspaniałe jest patrzeć w przyszłość. Jeżeli uporządkowałeś swoje sprawy z Bogiem i z ludźmi, w przypadku, gdy to było konieczne, to nie powinniśmy już dłużej się dręczyć przeszłością. Mamy nie zważać na dawne wydarzenia ani na to, co już minęło. „Oto Ja czynię rzecz nową”, jest napisane.

Wielu ludzi nie potrafi się wyzwolić od przeszłości. Lecz wina spoczywała na Nim, abyśmy my otrzymali pokój.(Iz. 53; 5, norw. tł.) Kiedy jest się dręczonym i zwątpiałym – cały czas zwątpiały, bez odwagi, przybity itd., to pochodzi to stąd, że nie ma się żywej wiary w przebaczenie grzechów. Jak można być zwątpiałym, jeżeli się wierzy, że moje grzechy są ode mnie tak daleko jak wschód od zachodu? (Ps. 103; 12). Czy masz w to żywą wiarę? Jeżeli tak, to wtedy jest koniec ze zwątpieniem. Chwała i dzięki niech będą Bogu! Czy masz żywą wiarę w to, że On wrzucił wszystkie twoje grzechy w morze zapomnienia i nigdy ich już nie wspomni? Pomyśl o tym czytelniku! Miej w to żywą wiarę! Gdzie wtedy będzie zwątpienie? Zupełnie daleko!

Jak można być zwątpiałym, jeżeli się wierzy, że moje grzechy są ode mnie tak daleko jak wschód od zachodu?

Musimy otrzymać żywą wiarę. To jest głównym fundamentem. Fundamentem początkowym jest wiara w przebaczenie grzechów. To jest początkiem samego sedna; zwycięskiego, wspaniałego życia w Jezusie Chrystusie. Mamy być wypełnieni całą pełnią Bożą; Bożą mądrością, dobrocią i miłosierdziem, tak aby łagodność z mądrością mogła wypływać z naszego ciała. To jest wspaniałe życie! W zborze mówimy o wewnętrznym życiu! Nie jesteśmy zakonni. Nie zwiastujemy Mojżesza i przykazań wyrytych na tablicach kamiennych. Zwiastujemy przykazania Jezusa, wypisane w naszym sercu i zmyśle. Zwiastujemy moc, którą otrzymujemy przez posłuszeństwo tymże przykazaniom, przez łaskę w Jezusie Chrystusie. To jest dzieło łaski!

Fragment z książki "Pasterz i Prorok" Kårego J. Smitha, 2004
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.