Czy jesteś wykonawcą Słowa? Czy tylko słuchaczem?

Video: Zobacz dzień z życia Pettera, w którym zdaje sobie sprawę z czegoś ważnego.

(Napisy dostępne w języku polskim.)

Jak często się zdarza, że czytam lub słyszę Słowo Boże, które przynosi mi radość, lecz zapominam je praktykować?

„Kiedy ostatnio praktykowałem Słowo Boże?” Zobacz dzień z życia Pettera, w którym zdaje sobie sprawę z tego, że dotychczas był obłudnym chrześcijaninem i dowiaduje się, co tak naprawdę znaczy być wykonawcą Słowa, a nie tylko słuchaczem.

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.” (List Jakuba 1,22)

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.” (Ew. Jana 14,15)

Być może zainteresuje cię więcej artykułów o posłuszeństwie wiary na naszej stronie tematycznej, lub artykuły wybrane poniżej:

Bądź szczery wobec siebie

Obudź się na powagę

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.