Czy wiesz, jakie są Boże myśli względem ciebie?

Czy wiesz, jakie są Boże myśli względem ciebie?

Przez wiarę w Boga otrzymujemy przyszłość – taką, jaką On dla nas zaplanował.

5 min ·

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29,11)

Bóg myśli o pokoju względem nas i pragnie dać nam przyszłość oraz nadzieję. Dlatego posłał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Ew. Jana 3,16) To właśnie dzięki wierze w Niego otrzymujemy dział w pokoju i odpocznieniu, a także przyszłość i nadzieję.

Obietnica przyszłości

Cały świat leży w złym, a ludzi ogarnęła niewiara. Większość wierzy tylko w to, co mogą osiągnąć swoją ludzką wolą. Dlatego tracą również swoją przyszłość. Ich życiem kierują ziemskie żądze. Tak długo, jak wszystko układa się według ich planów i oczekiwań, życie jest dobre. Ale kiedy pojawia się coś wbrew ich woli, przychodzą doświadczenia i trudne okoliczności – a takie stale się pojawiają – wtedy życie staje się ciężkie i nieszczęśliwe – zarówno dla nich, jak i dla ich otoczenia.

Wszystko kręci się wokół ziemskich potrzeb. Dla większości ludzi sprawy duchowe, czyli takie, które zawierają w sobie przyszłość, są im zupełnie obce.

Abraham uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. (List do Rzymian 4,3) Bóg był tak zachwycony faktem, iż jest ktoś, kto wierzy w Niego, że od razu dał Abrahamowi obietnice – odnośnie rodziny i pokoleń, które przyjdą po nim, jak i kraju obiecanego. W tej obietnicy leżała przyszłość Abrahama.

Natomiast Lotowi zabrakło tej niebiańskiej wizji, jaką miał Abraham i szukał dla siebie żyznych, zielonych terenów oraz wspaniałości tego świata. Jego wybór okazał się fatalny – stracił nie tylko społeczność z Abrahamem, ale również swoją przyszłość. Pomyśl, jakie Lot miał możliwości. Mógł rozwiązać spór pomiędzy pasterzami i w dalszym ciągu mieć społeczność ze swoim wujkiem i otrzymać dział w jego błogosławieństwie. (Możesz przeczytać historię Lota w I Księdze Mojżeszowej rozdział 13;6-12 oraz rozdział 19.)

Przeczytaj również: Abraham: wiara w to, co niemożliwe

Dokonywać właściwych wyborów

Obyśmy my, którzy żyjemy w obecnych czasach i mamy tak wielkie możliwości wyboru, dokonywali właściwych wyborów. Wtedy, dzięki wierze Abrahama, będziemy mogli otrzymać jego obietnice, w których zawarta jest przyszłość i nadzieja.

„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.” (List do Rzymian 5,1-2)

Widzimy więc, że tylko dzięki tej drogocennej wierze, jaką miał Abraham, a której Jezus był sprawcą i dokończycielem, otrzymamy dostęp do łaski, która jest w Jezusie. Nie wierz swojej własnej woli ani swojej mocy. Nie wierz woli ciała ani swoim uczuciom i rozumowi – wierz w żywego Boga, Jego plany oraz przyszłość, jaką On dla ciebie przygotował. „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają.” (List do Hebrajczyków 11,6) To musi być dla nas całkowicie jasne. Mamy do czynienia z Bogiem, który żyje! Nasze modlitwy również muszą o tym świadczyć. Przez wiarę w Niego otrzymujemy dostęp do tronu łaski. (List do Hebrajczyków 4,16)

Mamy przyszłość i nadzieję

Dostęp do łaski oznacza dostęp do tego, czego najbardziej potrzebujemy w życiu, a mianowicie pomocy oraz mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy tego, by móc zwyciężyć nad wszelką pożądliwością ciała i dokonywać właściwych wyborów w różnych okolicznościach życia. W tym leży nasza przyszłość. Duch nauczy nas wszystkiego, a jeśli będziemy posłuszni Jego głosowi, otrzymamy dział w Bożym pokoju. Nie jest to pokój, jaki daje świat – to pokój, z którym przyszedł Jezus. Ten pokój otrzymujemy nie za pomocą kul i prochu, lecz dzięki mocy promieniującej z osoby, która postępuje według Duchu i czyni Bożą wolę, a nie żyje według chęci i pożądliwości swojego ciała.

Używajmy tronu łaski z gorliwością. Tam leży nasza przyszłość i nasza nadzieja. Już teraz, w tym życiu możemy chlubić się z nadziei Bożej chwały, z boskiej natury, która będzie z nami na przyszłość – i na całą wieczność. W tej mocy możemy również chlubić się w naszych uciskach, gdyż wiemy, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Od takich ludzi odczuwamy pokój. Promieniuje z nich przyszłość i nadzieja – i to jest Bożym zamiarem względem nas, ludzi.


Jest to skrócona wersja artykułu „Przyszłość i nadzieja” który został po raz pierwszy opublikowany w czasopiśmie BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte Skarby”) w lutym 2003 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.