Czym jest serce?

Czym jest serce?

Słowo „serce” jest wymienione w Biblii setki razy. Czym jednak jest nasze serce w duchowym znaczeniu? Jak ważne jest i jaką rolę spełnia?

Czym jest „serce” w Biblii?

W Biblii dużo czytamy o sercu, gdyż w tamtych czasach uważano, że nasze decyzje, uczucia i proces myślenia pochodzą z serca. Serce w Biblii oznaczało swego rodzaju „centrum dowodzenia”, z którego podejmowane były wszystkie decyzje. Gdy więc czytamy w Biblii o sercu, wiemy, że chodzi o miejsce, gdzie znajduje się nasza wola, nastawienie i zamiary; miejsce to jest źródłem naszych myśli, czynów i słów.

Serce jest rdzeniem tego, kim jesteś. Twoje serce to w gruncie rzeczy ty sam.

Sercem wybierasz między dobrem a złem. Twoje sumienie wysyła wiadomość, która określa, czy dana rzecz jest właściwa, czy nie, a serce kieruje twoim wyborem. Serce, które ma połączenie z Bogiem, za każdym razem jest w stanie wybrać dobro. Serce, które otwiera się na inne, nieczyste wpływy, staje się ślepe i zdezorientowane, gdy chodzi o to, by odróżnić dobro od zła. „Jak zachowa młodzieniec w czystości serce swoje? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich.” (Psalm 119, 9)

Czyste lub nieczyste serce

Wszyscy rodzimy się z czystym sercem. Jednak serce zanieczyszcza się, gdy raz za razem umyślnie grzeszymy. Na przykład, kiedy stale powracamy do tego samego, chociaż wiemy, że jest to niewłaściwe, a mimo to czynimy tak wielokrotnie, nie żałując tego. Może to być nieuczciwe zachowanie, zazdrość, oglądanie nieczystych rzeczy, chowanie urazy. Dzieje się tak wtedy, gdy nie chcemy zaprzestać czynić danej rzeczy, mimo, iż jesteśmy świadomi faktu, że jest ona zła.

Jeśli jednak zrezygnujesz z własnej woli i z własnych dróg oraz oddasz swoje życie Bogu, wtedy On oczyści twoje serce. „Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!” (Psalm 51,12) W ten sposób rodzisz się na nowo, jako nowy „ty.” To oznacza, że otrzymujesz nowe nastawienie i nową wolę, której pragnieniem jest zawsze wybierać dobro oraz czynić Bożą wolę. Takie odnowione serce staje się na nowo zupełnie czyste. Nie musisz wtedy walczyć o to, by stale oczyszczać swoje serce, ale musisz walczyć, by utrzymać je w czystości.

Przeczytaj więcej tutaj: Ludzie czystego serca ujrzą Boga

Twoje serce nie zanieczyszcza się dlatego, że jesteś kuszony. Staje się nieczyste, jeśli pozwolisz danej pokusie wejść do twojego serca, czyli świadomie grzeszysz i nie żałujesz tego. To powoduje, że twoje serce zostaje zanieczyszczone, splamione i staje się twarde.

Czasem upadasz w grzech, ale upadek sam w sobie nie oznacza, że twoje serce staje się nieczyste. Twoja reakcja na upadek pokazuje, co mieszka w twoim sercu. Jeśli upadasz i żałujesz tego, bolejesz nad tym i wyrażasz skruchę, wtedy masz czyste serce, otwarte dla Boga, a On od razu ci przebacza. Ale kiedy to bagatelizujesz, lekceważysz i nie wyrażasz żadnej skruchy, wtedy zatwardzasz swoje serce i staje się ono nieczyste. Twoje serce zamyka się dla Boga.

Pilnuj swojego serca

W Przypowieściach Salomona 4,23 jest napisane: „Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!”

Innymi słowy, zrób wszystko, by zachować swoje serce w czystości, gdyż właśnie „ty” jesteś twoim sercem – całe życie wychodzi z twojego serca. Źródło życia to twoje decyzje, twoje czyny i reakcje, twoje słowa i sposób, w jaki myślisz, czujesz i rozumujesz. To wszystko może być czyste lub nieczyste, w zależności od stanu twojego serca i decyzji, jakie podejmujesz. To ma wpływ na twoje relacje z Bogiem.

Jeśli twoje serce jest czyste, wtedy wszystko, co wychodzi z twojego życia, jest czyste. Jeśli twoje serce jest nieczyste, wtedy wszystko, co wychodzi z twojego życia, jest nieczyste. Twoje czyny wynikają z tego, co mieszka w twoim sercu. Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie w Ew. Mateusza 12,34-35: „(…) Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.” Można też powiedzieć, że nie tylko usta człowieka mówią – również jego umysł myśli, a ciało działa.

Dlatego też jest tak dosadnie napisane w Przypowieściach Salomona: „Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca.” – ponieważ to, co jest w twoim sercu, staje się twoim życiem.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.