Czystość w małżeństwie

Czystość w małżeństwie

Niewierność i łamanie przysięgi małżeńskiej powoduje nędzę, rodzi podejrzenia, budzi nieufność i jest źródłem bólu zarówno dla małżonków, ich dzieci jak i bliskich im osób. Czy jest możliwe zachować małżeństwo w czystości?

4 min ·

Niewierność i łamanie przysięgi małżeńskiej powoduje nędzę, rodzi podejrzenia, budzi nieufność i jest źródłem bólu zarówno dla małżonków, ich dzieci jak i bliskich im osób. Czy jest możliwe zachować małżeństwo w czystości?

Czystość to cnota, która jest coraz rzadsza. Nawet w chrześcijaństwie Słowa Biblii o czystości zostały rozmyte i wielu form niemoralności ludzie nie uważają już za grzech. Kiedy czytamy co sam Jezus o tym mówił, znajdziemy regułę, która sięga dalej, niż tylko to, by być czystym w uczynkach. Jezus przekazał naukę zupełnie przeciwną temu, co nauczali uczeni w piśmie, którzy wyglądali „pięknie na zewnątrz”, ale wewnątrz byli pełni „uschłych kości.” Nie byli zainteresowani tym, by oczyścić wewnętrzną nieczystość.

Czyste myśli

Jezus powiedział, że jeżeli ktoś patrzy na kobietę by ją pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim (Ewangelia Mateusza 5, 20 i 27-28). To pokazuje, że właśnie myśli trzeba zachować w czystości od pożądliwości, które znajdują się w naszej upadłej naturze.

Bojaźń Boża nie pozwala być niewiernym

Seks w małżeństwie to coś, co Bóg chciał, by było błogosławieństwem. Jezus wyraźnie mówi, że myśli pożądania względem kogoś innego niż twój współmałżonek czy współmałżonka, są grzechem. Nie masz wpływu na rzeczy, które widzisz albo słyszysz dookoła siebie w świecie, ale możesz coś zrobić z chęciami, które się budzą w twoich zmysłach!

Tak właśnie czynił Józef. Kiedy przy wielu okazjach żona Potyfara próbowała go zwieść, on jej odmawiał. W jaki sposób to czynił? Odpowiedź leży w jego słowach: „…Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?” (I Księga Mojżeszowa 39,9). Zamiast ulec pokusie, uciekał od niej i zachował siebie w czystości.

Bóg odpowie z nową mocą, byś mógł trzymać się mocno swojego dobrego postanowienia

Bojaźń Boża nie pozwala ci być niewiernym, obojętnie czy to w twoich myślach, czy też w uczynkach. Ona da ci zdecydowany zmysł, gdy czytasz gazetę lub przeglądasz strony internetowe tak, byś nie został zanieczyszczony. Jednak nawet mając zdecydowany zmysł będziesz kuszony z powodu chęci i pożądliwości, które są w twojej ludzkiej naturze. Pokuszenie samo w sobie nie jest grzechem, ale jest próbą twojej wierności, a ty musisz panować nad grzechem. Oznacza to, że musisz podjąć świadomą walkę przeciwko nieczystym myślom i wołać do Boga o pomoc w pokuszeniu. Bóg odpowie z nową mocą, byś mógł trzymać się mocno swojego dobrego postanowienia i w ten sposób dokona w tobie przekształtowania.

Małżeństwo jest ustanowione przez Boga

W dzisiejszych czasach małżeństwo często jest uważane jako staroświeckie, ale nie takie jest ono w Bożych oczach. Sam Bóg ustanowił małżeństwo i stawia je tak wysoko, że Biblia używa małżeństwa, by opisać czyste, święte i doskonałe relacje między Chrystusem a Kościołem.

Panowanie nad seksualnym pożądaniem tak, by nie zanieczyściło twojego umysłu lub nie zepsuło twojego małżeństwa jest zupełnie możliwe!

Niewierność i łamanie przysięgi małżeńskiej powoduje nędzę, rodzi podejrzenia, budzi nieufność i jest źródłem bólu zarówno dla małżonków, ich dzieci jak i bliskich im osób. Czy jest możliwe zachować małżeństwo w czystości? Małżeństwo powinno być twierdzą dla zaufania, wierności i czystej miłości; miejscem gdzie Bóg może zsyłać swoje błogosławieństwo. Jeden z Psalmistów napisał: „Będę panować nad swoimi nieprzyjaciółmi” i to zaczyna się w myślach.  Panowanie nad seksualnym pożądaniem tak, by nie zanieczyściło twojego umysłu lub nie zepsuło twojego małżeństwa jest zupełnie możliwe, a wtedy Bóg cię wynagrodzi!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.