Dlaczego potrzebujemy Jezusa jako naszego Adwokata

WIDEO: Jezus jest naszym Orędownikiem i Adwokatem, który siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami.

„Jeśli więc wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” (I List Jana 1,9)
Gary Fenn mówi o Jezusie, jako naszym Orędowniku i Adwokacie. Jest to pełna mocy przemowa na temat tego, kim jest dla nas Jezus.

„Przebaczenie jest pierwszym krokiem i to przebaczenie musimy otrzymać. Musimy też się przyznać i wyznać nasz grzech. Jeśli upadniemy, musimy to wyznać. Musimy wyznać Jezusowi i pozwolić, by pojawił się smutek; ponieważ żałujemy tego, co uczyniliśmy. Myślę, że tak postępują wszyscy, którzy doszli do poznania Jezusa Chrystusa i On stał się ich Zbawicielem. Nie chcemy Go ranić! Nie chcemy grzeszyć przeciwko Niemu! Nie chcemy czynić niczego, co by się Jemu nie podobało. Jednak z powodu tego, że mamy ludzką naturę i mamy grzech w ciele, nie jest to nic nienormalnego – szczególnie na początku – że potykamy się, upadamy i grzeszymy, gdyż nie jesteśmy jeszcze wystarczająco silni. Nie jesteśmy też wystarczająco pokorni ani wystarczająco czujni. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia według naszej ludzkiej natury, więc przychodzą sytuacje, które nas zaskakują. Wtedy upadamy w grzech.”

Z tego właśnie powodu potrzebujemy Jezusa, jako naszego Adwokata, kogoś, kto siedzi na tronie po prawicy Boga, kto nas miłuje i wstawia się za nami. To powinno wywołać w naszych sercach wzajemną miłość do Niego – tak, byśmy pragnęli Go naśladować i żyć w posłuszeństwie Jego przykazaniom. Wtedy coraz rzadziej upadamy i osiągamy zwycięskie życie nad grzechem!

Posłuchaj przemowy Gary Fenna „Dlaczego potrzebujemy Jezusa jako naszego Adwokata,” by umocnić swoje relacje z Jezusem.

Jeśli jesteś zainteresowany, możesz przeczytać więcej na temat przebaczenia na naszej stronie tematycznej lub poniższe artykuły na temat relacji, jakie możemy mieć z Jezusem:

Czy Jezus jest twoją pierwszą miłością?

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.