Dziękuję Ci, miły Panie

PIEŚŃ: Nie jest to takie łatwe ani nie przychodzi naturalnie, by dziękować Zbawicielowi zarówno za dobre, jak i trudne chwile, ale z Bożą pomocą jest to możliwe.

Vocals Dorothy Cinnamon/ Lyrics Ingrid Bekkevold

Pieśń tę mogła napisać jedynie osoba, która dokładnie i z powagą wzięła sobie do serca ten werset: „Za wszystko dziękujcie” (I List do Tesaloniczan 5,18). Jest tutaj zawarte napomnienie, by nie przyjmować błogosławieństw w taki sposób, jakby się nam należały, ale pamiętać, by za nie dziękować Bogu. Nie dziwić się i nie oburzać, gdy przychodzą próby ognia, ale być wdzięcznym za możliwość oczyszczenia się, jak złoto w ogniu wypróbowane. (I List Piotra 1,6-7)

To, by dziękować Bogu zarówno w chwilach dobrych, jak i trudnych i ciężkich, nie jest takie łatwe i nie przychodzi naturalnie – jednak z Bożą pomocą jest to możliwe. A jeśli tak czynisz i potrafisz z wdzięcznością przejść przez próby życia, wtedy wyjdziesz z nich o wiele bogatszy, niż byłeś wcześniej. Zyskasz coś, co ma wieczną wartość, a twoja radość i pokój zostaną głęboko zakorzenione. Staniesz się jak filar, którego nie da się poruszyć.

To jest wiara!

Podczas słuchania pomyśl o słowach tej pieśni i pozwól, by ta sama wiara zakorzeniła się w twoim sercu!

Dziękuję Ci, miły Panie,
Za wszystko, czym darzysz mnie.
Tak wiele Twych błogosławieństw
-Ich zliczyć nie mogę, nie.
Miłością otaczasz stale.
Że pojąć nie mogę jej.
Że pojąć nie mogę jej.

Za dni Ci dziękuję słoneczne,
Doświadczeń noc ciemną też.
Ty zawsze mnie dobrze wiedziesz.
Dziękuję za wszystko, co ślesz.

Dziękuję Ci, miły Panie,
Za wszystko, co ciężkie jest.
Uginać mą wolę, Panie,
Wśród prób nauczyłem się.
Do serca mi radość dajesz,
Tak miłym mi wszystko jest.
Tak miłym mi wszystko jest.

Za dni Ci dziękuję słoneczne,
Doświadczeń noc ciemną też.
Ty zawsze mnie dobrze wiedziesz.
Dziękuję za wszystko, co ślesz.

Me życie jest w Twoich rękach,
Mój Panie, uwielbiam Cię.
Ty wszystko na dobre zmieniasz,
Co spotkam na drodze mej.
Dziękuję za to, co zsyłasz,
Najlepsze to dla mnie jest.
Najlepsze to dla mnie jest.

Za dni Ci dziękuję słoneczne,
Doświadczeń noc ciemną też.
Ty zawsze mnie dobrze wiedziesz.
Dziękuję za wszystko, co ślesz.


Jest to pieśń nr 366 ze śpiewnika BCC Drogi Pańskie
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org
Produced by Brunstad Christian Church

Posłuchaj więcej chrześcijańskich pieśni na stronie Aktywne Chrześcijaństwo.

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.