Nadchodzi nowy czas!

Nadchodzi nowy czas!

Nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość, ale wiemy, czego możemy oczekiwać!

W minionym roku mogliśmy lepiej poznać cierpienie, niestabilność i biedę ludzkości oraz całej tej ziemi. Werset z I Listu Jana 5,19 mówi prawdę: „(…) cały świat tkwi w złem.” Mam nadzieję, że rok 2021 będzie nowym i lepszym rokiem. Rokiem z mniejszą ilością trudności i chorób. Rokiem, w którym dzieci będą mogły wrócić do szkoły i do normalnego życia. Rokiem, w którym rodziny i przyjaciele będą mogli się bezpiecznie spotykać. I co o wiele ważniejsze, czekam na zupełnie nowy czas, który nadejdzie.

Nowa ziemia

„Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu.” (Księga Izajasza 65,17). Spotykamy tak wiele doświadczeń w naszym życiu i codziennie przypomina nam się o cierpieniu innych ludzi poprzez sytuacje, które napotykamy oraz w wiadomościach. Trudno sobie nawet wyobrazić życie bez bólu i smutku. Jednak na nowej ziemi nie będziemy nawet o tym pamiętać! (Objawienie Jana 21,1-5) Pomyśl o miejscu zupełnie bezpiecznym i szczęśliwym dla dzieci, w którym będą mogły dorastać. Miejscu, w którym panuje jedynie miłość i szacunek dla siebie nawzajem. Każdy będzie szukał tego, co najlepsze dla drugich, a wszystko będzie wzrastać i rozwijać się w tej wspaniałej jedności. To jest naprawdę coś, na co można się cieszyć i mieć nadzieję!

Nowe imię

Oczekiwanie na ten nowy czas nadaje cel w naszym codziennym życiu. Bóg da nowe imię tym, którzy wytrwają w wierności aż do końca. „Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.” (Objawienie Jana 3,12). To nowe imię będzie oznaczać, co Bóg był w stanie uczynić we mnie podczas mojego życia tutaj na ziemi. Będzie ono miało szczególne znaczenie i przypieczętuje moje prawo do tego, by być z Bogiem. Ten, który widzi w ukryciu, nada mi nowe imię. Jestem zainspirowana tym, by być posłuszną Bogu i Jego przykazaniom, bym mogła otrzymać to nowe imię oraz miejsce w wieczności razem z Nim.

Przeczytaj więcej o nowym imieniu tutaj: Trzecia fantastyczna obietnica: Ukryta manna, biały kamyk i nowe imię

Nowa pieśń

Ta pieśń będzie zwiastować koniec czasu na tej ziemi oraz początek nowej ery. (Objawienie Jana 14,3) Ta triumfalna pieśń, pełna mocy, poruszająca i zwycięska, będzie śpiewana z głębi serca przez tych, którzy byli wierni. Każdy głos będzie zjednoczony w harmonii z tysiącami innych ludzi, którzy mieli dział w życiu i śmierci Jezusa. Tej pieśni można się nauczyć w czasie prób i ucisków, w potrzebie zbawienia, w posłuszeństwie i ofierze. Będzie ona odzwierciedlała walki i cierpienia, radość i zwycięstwa. Będzie pełna wdzięczności i uwielbienia dla Jezusa za to, że doprowadził nas do wiecznego domu, byśmy mogli być na wieki z naszym Ojcem w Jego Królestwie Niebieskim, gdzie nie ma smutku, choroby ani cierpienia.

My, którzy wierzymy, możemy radować się na ten wspaniały czas, który nadejdzie! Wykorzystajmy rok 2021, by przygotować się na ten czas.

Przygotowanie się na nowe czasy, które nadejdą

W tym roku codzienne będą nowe możliwości, by zaprzeć się lenistwa, egoizmu, samolubstwa i pysznych, wyniosłych myśli. Gdy zrozumiemy, że Boże drogi są inne, niż nasze własne plany i pragnienia – wtedy zaczniemy czynić Jego wolę, zamiast naszej własnej. Bóg daje łaskę pokornym. Zwróć się do Niego w modlitwie, aby otrzymać pomoc i siłę do tego, by stać wiernie w pokuszeniu i miłować Go ponad wszystko inne.

Nowy rok oznacza, że możemy poświęcić więcej czasu na to, by szukać wiecznych wartości: Słowa Bożego, społeczności, sprawiedliwości, służenia innym ludziom i błogosławienia ich. Niezależnie od tego, co ten kolejny rok przyniesie, Bóg jest z nami! (List do Rzymian 8,31) Możemy wykorzystać ten czas, te sytuacje i możliwości, by dokonać duchowego postępu i być lepiej wyposażonymi do służby na nowej ziemi – pełni cnót i miłości. Wejdziemy w ten nowy czas po stoczeniu boju i zakończymy bieg, zachowując wiarę, a wtedy dowiemy się, co nas czeka i jaka jest ta przeogromna obfitość wiekuistej chwały Bożej. (II List do Tymoteusza 4,7; II List do Koryntian 4,17)

„(…) Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.” I (List do Koryntian 2,9)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.