Wspaniałe rzeczy, jakie Duch Święty może uczynić dla ciebie

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś nieopisanej mocy, która pojawia się, gdy zostajesz napełniony Duchem?

Napisane przez AktywneChrześcijaństwo
Wspaniałe rzeczy, jakie Duch Święty może uczynić dla ciebie

W Liście do Efezjan 5,18 jest napisane: „(…) ale bądźcie pełni Ducha.” Jest to proste i dobre napomnienie. Jeśli nie jesteś wypełniony Duchem Świętym, to nie jesteś w stanie sprzeciwić się duchowi tego czasu. Wtedy jesteś pociągany do świata, a szatan obejmuje moc nad twoim życiem. Twój duch nabiera smaku świata; smaku ziemskich rzeczy, zamiast tych niebieskich. W jaki więc sposób możesz zostać wypełniony Duchem?

Duch Jezusa jest niebiański. Chociaż był na ziemi, w dalszym ciągu należał do nieba. Jezus miłował swojego Ojca oraz Jego wolę. To właśnie Ojciec prowadził Go przez całe Jego życie i potępił grzech w Jego ciele. (List do Rzymian 8,3) Ojciec dał Mu światło. Jezus przyszedł na ziemię ze względu na grzech, by nam pomóc. Prowadził życie zgodnie z wolą Ojca i ofiarował samego siebie w mocy wiecznego Ducha. To właśnie tego Ducha Bóg zesłał uczniom w dniu Zielonych Świąt. Chciał pokazać ludziom, że to jest początek nowej ery. Dlatego też Duch ten przyszedł, jak potężny szum z nieba, jak gwałtownie wiejący wiatr. Ludzie, którzy byli wtedy w Jerozolimie, widzieli i słyszeli innych mówiących obcymi językami, itd. Bóg chciał pokazać, że nastał nowy czas dla ludzi. Pojawiły się nowe możliwości, by otrzymać dział w takim samym życiu, do jakiego Ojciec doprowadził swojego Syna.

Duch jest mocą

Właśnie dlatego apostoł Paweł mówi: „Ale bądźcie pełni Ducha.” Jeśli otrzymamy moc Ducha do swojego wnętrza, jesteśmy w stanie prowadzić niebiańskie życie tutaj na ziemi, zamiast ciągłej walki, sporów, kłótni, zazdrości i tym podobnych. W tym wszystkim żyją zwykli, ziemscy ludzie, ponieważ całe ich życie, cała ich egzystencja jest pociągana do ziemi. Ty jednak możesz otrzymać nowy zmysł – zmysł niebiański, z nowym duchem! A duch składa się z myśli, więc Duch Święty daje ci nowe myśli!

Duch Boży mieszka w przykazaniach Jezusa oraz w Duchowych prawach życia; we wszystkim, co powiedział – w Słowie Bożym. Jeśli więc będziesz posłuszny Bogu, wtedy Duch przyjdzie do ciebie i otrzymasz moc Ducha do swojego wnętrza! Jest napisane, że Bóg daje swojego Ducha tym, którzy są Jemu posłuszni. Bądź posłuszny Bogu, a zostaniesz wypełniony Duchem! Wtedy otrzymasz niesamowitą pomoc w życiu. Pokuszenie do grzechu jest jak ogień. Potrzeba więc niebiańskiego ognia, by to pokuszenie przezwyciężyć. To właśnie jest moc Ducha Świętego. To jest niebiańska moc, która sprzeciwia się wszystkiemu, co pochodzi z ciała. Pożera i niszczy tak, że wszystko, co należy do ziemskiego życia, stanie się spaloną ruiną.

Duch jest życiem

Duch stwarza życie! Tworzy życie w twoim duchu. Otrzymujesz połączenie z żywym Bogiem! Duch ten może być również opisany jako „Światłość!” Światło to wpływa do twojego zmysłu. Światło i chwała. Wszelkie światło pochodzi od Boga. Wszelka ciemność pochodzi od diabła. Mając światło, stajesz się szczęśliwy, zadowolony i usatysfakcjonowany. Możesz rozmawiać z innymi przez psalmy i hymny, jak to jest napisane dalej. W twoim sercu pojawia się szczęście i radość. My, którzy niegdyś żyliśmy we wszelkiego rodzaju grzechach i od samego początku byliśmy grzesznikami, przez Ducha otrzymujemy nowe życie.

Wtedy stajesz się dziełem Boga. Bóg zaczyna budować w tobie swoje dzieło. On pracuje i sprawia w tobie zarówno chcenie, jak i wykonanie. (List do Filipian 2,13) Pojawia się nowe życie – życie wieczne. Wieczne życie! A ta zawartość, jaką otrzymujesz do swojego ducha, pozostanie z tobą na całą wieczność. Jakież niesamowicie fantastyczne powołanie mamy, gdy szukamy Boga. On chce dać nam uwielbione ciała. Wtedy będziemy mogli panować i rządzić razem z Jezusem Chrystusem przez całą wieczność! (List do Filipian 3,20-21; I List do Koryntian 15,42-44 oraz 49)


Ten artykuł powstał w oparciu o rozmowę z  Kåre J. Smith
z dnia 21 października 2019 roku.

Sprawdź naszą stronę tematyczną o Duchu Świętym. Być może zainteresują cię również poniższe artykuły:

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.