Znaczenie używania całej zbroi Bożej

Pas prawdy, przyłbica zbawienia, tarcza wiary itd. Czym są te rzeczy, że mają tak wielkie znaczenie dla naszego życia?

Napisane przez AktywneChrześcijaństwo
Znaczenie używania całej zbroi Bożej

Cała zbroja Boża – wszystko, czego potrzebujemy

Wszystko, czego potrzebujemy do zwycięstwa w naszym boju przeciwko grzechowi jest w stu procentach dla nas dostępne. Jeśli jednak chcemy użyć tej istotnej broni, musimy zrozumieć, czym ona jest i jak jej użyć. Kiedy to zrozumiemy i przywdziejemy całą zbroję Bożą, jak napomina nas do tego apostoł Paweł w Liście do Efezjan, w 6 rozdziale, to przez Bożą łaskę będziemy w stanie przezwyciężyć każde pokuszenie.

Pas prawdy

„Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą (…)” List do Efezjan 6,14.

Ludzie, którzy noszą pas prawdy, miłują prawdę i strzegą jej za wszelką cenę. Miłowanie prawdy oznacza dwie rzeczy:

  1. Miłujemy prawdę o tym, jacy jesteśmy według naszej natury i na co wskazuje nam Duch Święty. Jeśli przyznamy się do prawdy o grzechu w naszym ciele, wtedy możemy zostać przekształceni oraz zachowani od szkodliwych rezultatów życia w świadomym grzechu.
  2. Mówimy tylko prawdę. Kłamstwo, niezależnie od tego, jak „małe” jest, daje mocom ciemności przyzwolenie na atak. Jednak prawda odpędza je daleko i wtedy, na przykład, nie kłamiemy, by bronić naszej reputacji, czy „ratować naszą skórę.”

Jeżeli „opasaliśmy nasze biodra prawdą,” jesteśmy chronieni od szkodliwych rezultatów kłamstwa i oszustwa, a także od więzów grzechu w naszym ciele.

 Pancerz sprawiedliwości

„(…) przywdziawszy pancerz sprawiedliwości.” List do Efezjan 6,14.

Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa jest sprawiedliwością przypisaną nam w momencie, gdy się nawracamy. Grzechy, które popełniliśmy wcześniej, są nam przebaczone i możemy zacząć z „czystą kartą.”

Z kolei pancerz sprawiedliwości jest osobistą sprawiedliwością, którą zdobywamy, jako rezultat życia w Nim. Ta sprawiedliwość zostaje osiągnięta w wyniku wierności oraz posłuszeństwa Jego przykazaniom i Jego woli w naszym życiu. Oskarżenia i podstępy szatana nie potrafią przebić tego pancerza sprawiedliwości – nie znajduje on niczego, o co mógłby nas oskarżyć. Sprawiedliwość zarówno w małych, jak i wielkich rzeczach będzie nas chronić, jak pancerz przeciwko pociskom naszego wroga. Natomiast mała niesprawiedliwość, nie mówiąc już o większej, będzie jak dziura, przez którą szatan może wejść i nas zniszczyć. Sprawiedliwość chroni nas, by nic nie było w stanie zniszczyć naszego połączenia z Chrystusem, ani też sprawić, byśmy żyli i reagowali zgodnie z naszą grzeszną naturą. Kiedy mamy przyobleczony pancerz sprawiedliwości, szatan nic w nas nie znajduje.

Obuwie ewangelii pokoju

„(…) I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju.” List do Efezjan 6,15.

Ewangelia pokoju jest instrukcją, jak dojść do pokoju od wymagań ciała. Pokój Jezusa jest pokojem, który zdobywamy poprzez wewnętrzną walkę z grzechem, gdzie wszelkie chęci i pożądliwości, które powstają w ciele, są przezwyciężane. Zwycięstwo w tej walce daje nam moc nad duchowymi zastępami zła, które atakują nas z zewnątrz. Wiemy, że jeśli chcemy osiągnąć ten pokój, musimy toczyć bój i być przygotowani na tę walkę, przywdziawszy całą zbroję Bożą. To właśnie oznacza, że musimy mieć obute stopy – musimy być gotowi do walki. Nie ujdziemy daleko, idąc boso po szkle lub ostrych kamieniach, nie mówiąc o próbie stoczenia bitwy na takim terenie, więc nasze stopy muszą być obute. Przygotowanie, jakiego potrzebujemy, to zmysł Chrystusa – czyli nastawienie, by zawsze być chętnymi do posłuszeństwa i bez względu na cenę wykonywać wolę Bożą.

Ten bój jest walką o osobisty pokój i odpocznienie od chęci ciała, ale również może być walką o szerzenie ewangelii pokoju na świecie. Obie te rzeczy można osiągnąć jedynie wtedy, gdy toczymy bój z „nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.” (List do Efezjan 6,12) Rozumiemy, że walka, którą toczymy, jest duchowa. W obu przypadkach musimy być przygotowani, by za wszelką cenę zrobić to, co trzeba.

Tarcza wiary

„(…) a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego.” List do Efezjan 6,16.

Wiara oznacza posłuszeństwo, aby czynić wolę Bożą oraz przezwyciężyć chęci i pożądliwości ciała, niezależnie od naszej osobistej woli, uczuć, naszego „ego”, własnej opinii, rozumowania, itd. Gdy jesteśmy kuszeni przez ciało, szatan posyła swoje ogniste pociski do naszego zmysłu, próbując wpłynąć na nasze decyzje odnośnie tego, czy będziemy posłuszni Bogu, czy też poddamy się chęciom ciała. Jeśli jednak wierzymy, że wola Boża jest dla nas najlepsza, wówczas tarcza wiary odpiera wszelkie wysiłki szatana, by nakłonić nas do grzechu, a pokuszenie zawsze będzie przezwyciężone.

Kiedy Abraham wyszedł, by ofiarować Izaaka, ogniste pociski szatana mogły również przyjść w postaci myśli takich, jak: „Jak myślisz, co na to powie Sara? Jej serce prawdopodobnie pęknie… Będziesz mordercą… Musiałeś źle zrozumieć; miłujący Bóg nie mógłby dać takiego polecenia! Wiesz, co stało się z Kainem, gdy zabił Abla. A teraz ty sam jesteś gotowy zrobić coś równie złego; a ponieważ jesteś mądrzejszy, będziesz gorszy, niż Kain.”

W ten sposób przemawia szatan, gdy ktoś zaczyna wykonywać dzieło wiary. W sytuacji, w której był Abraham, każde słowo mogło go razić, jak ognista strzała. Jednak Abraham był pewien, że się nie przesłyszał; działał z odwagą i zupełną pewnością, że Bóg tak powiedział i wszyscy wiemy, co się wydarzyło: ogniste pociski szatana po prostu odbiły się od tarczy wiary.

Przyłbica zbawienia

„(…) weźcie też przyłbicę zbawienia (…)” List do Efezjan 6,17.

Paweł pisze również o tej przyłbicy w I Liście do Tesaloniczan 5,8: „(…) przyłbicę nadziei zbawienia.”

Jeśli mamy nadzieję zbawienia – że końcem naszej wiary jest zbawienie dusz (I List Piotra 1,9) – wtedy będziemy w stanie oprzeć się wszystkiemu, czym diabeł w nas rzuca, próbując pozbawić nas naszej wiary. Ta nadzieja czyni nas silnymi w Panu i pozwala wytrwać w ognistych próbach i trudnościach. Nadzieja sprawia, że jesteśmy nieustraszeni; sprawia, że patrzymy w przód, na nagrodę. Mając taką przyłbicę, jesteśmy odporni na wszystko, co w nią uderza, gdyż w wierze patrzymy w przód, na chwałę, która przychodzi z wypróbowanej i sprawdzonej wiary.

„Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.” (List do Rzymian 8,18)

Miecz Ducha

„(…) i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” List do Efezjan 6,17.

Miecz Ducha jest kluczowym elementem całej zbroi Bożej. Może sprawić, że całe armie złych duchów uciekną. Za pomocą tego miecza, którym uderzamy i tniemy, zawsze możemy zwyciężyć nad grzechem, gdyż słowo zwycięża, tak jak Jezus nas tego uczy. „Idź precz ode mnie szatanie, jest napisane (…)” Posługuj się Słowem – poznaj je na wskroś – a potem używaj do walki przeciwko wszelkiemu ciału i zwyciężaj nad nim. Jedno słowo Boże może zatrzymać wroga w jego drodze i go wytępić. Z tym mieczem – Słowem – możemy osądzać między tym, co dobre, a co złe; między tym, co właściwe i tym, co niewłaściwe. Słowo zawsze wskaże nam prawdę odnośnie tego, co mamy uczynić. Jeżeli będziemy według tego postępować, szatan nie będzie w stanie nas zwieść.

Jeśli ten artykuł o zbroi Bożej był tobie pomocny, być może spodoba ci się więcej artykułów w dziale Studia Biblijne z komentarzami. Być może zainteresują cię również artykuły, wybrane poniżej:

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Jak być chrześcijaninem

Napisane przez Elias Aslaksen

Być chrześcijaninem to dużo głębsze życie niż tylko wiara w przebaczenie grzechów oraz proszenie Jezusa, by wszedł do naszego serca. Jest to życie w ciągłym wzroście i rozwoju w tym, co jest Chrystusowe. Książka ta w bardzo jasny i prosty sposób przedstawia fundament chrześcijańskiego życia.