W jaki sposób zwyciężam nad pokuszeniem, aby oglądać pornografię?

W jaki sposób zwyciężam nad pokuszeniem, aby oglądać pornografię?

Dzięki ewangelii jest możliwe stać się zupełnie wolnym od pornografii.

7 min ·

Czy chcesz rozprawić się z „Goliatem” w twoim życiu?

Jeżeli jest się związanym przez pornografię, to właśnie tak to wygląda – nieustanna walka, która zatrzymuje cię i blokuje drogę. Ten brud, bariera nieczystości sprawia, że zabłądzisz i znajdziesz się daleko od drogi, po której idą chrześcijanie. Ale twoim powołaniem w życiu nie jest to, by stale przebywać w takim złym, zamkniętym kole pokuszeń, upadków i poczucia winy. Jest absolutnie możliwe przeciwstawić się tym nieczystym pokusom i żyć zwycięskim, czystym chrześcijańskim życiem.

Bóg ustanowił małżeństwo jak ramę, gdzie kobieta i mężczyzna mogą żyć wspólnie w Jego błogosławieństwie i wyrażać swoją miłość do siebie nawzajem w pełnym harmonii i troski związku. Poddanie się swoim seksualnym skłonnościom w jakiś inny sposób, łącznie z pornografią, jest niewiernością i grzechem. To obrzydliwy grzech i musimy patrzeć na to tak samo jak Bóg: to śmiertelnie poważny grzech!

Pornografia niszczy twoją duszę

Konsekwencje poddania się tej „ukrytej” niewierności są ogromne i to działa nie tylko na ciebie. Nie myśl, że nikt inny nie zostanie zraniony tylko dlatego, że czynisz to w tajemnicy. Poprzez obrazy, które są wyryte w twojej pamięci powstaną blizny w twojej własnej duszy, które również mogą poważnie uszkodzić twoją zdolność bycia wiernym twojej współmałżonce. Jest wielu ludzi, którzy fizycznie nigdy nie byli niewierni swojemu partnerowi, ale poddanie się niewierności w ukryciu jest równie niszczące. W dzisiejszym świecie wszędzie wokół nas można zobaczyć skutki niewierności: w domach, które się rozpadają, w bólu, goryczy i cierpieniach psychicznych.

Poprzez brud, jakim jest pornografia, szatan zdobywa zupełną kontrolę nad człowiekiem.

Celem diabła jest kraść, zarzynać i wytracać. Jednym z najbardziej niszczycielskich sposobów szatana jest to, że udaje mu się sprawić, aby ludzie poddali się swoim seksualnym skłonnościom, wykraczającym poza wierność małżeńską. Przez brud, jakim jest pornografia, szatan zdobywa zupełną kontrolę nad człowiekiem. Rezultaty tego są katastrofalne.

Szatan ma jednak zdolność ukrywania konsekwencji i apeluje do twoich zmysłów w taki sposób, że momentalnie tracisz z oczu obraz całości. Wtedy, gdy jesteś zdezorientowany, sprytnie maluje obraz czegoś lub kogoś i szepce ci, że nie masz innego wyjścia, jak tylko przyłączyć się do jego brudnej gry. Po czym, łapiąc przynętę, czujesz się nieczysty, pokonany i zawstydzony. I tak jest za każdym razem.

Jak bardzo pragniesz być wolny?

Pytanie brzmi jak bardzo pragniesz być wolny. Czy to, aby być niewolnikiem nieczystych pożądliwości jest tylko niedogodnością dla ciebie, czy też rzeczywiście doszedłeś do punktu, w którym masz tego dosyć? Kluczem wyjścia z tego stanu jest to, by otrzymać wściekłą, kipiącą nienawiść do tego grzechu. Możesz modlić się, by otrzymać otwarte oczy na niszczycielską moc pornografii i otrzymać wielką nienawiść przeciwko temu grzechowi. W jaki sposób możesz przezwyciężyć coś, do czego nie czujesz żadnej nienawiści? W jaki sposób możesz zniszczyć coś, co dla ciebie jest tylko zwykłą „niedogodnością”?

Jakie kroki jesteś gotów podjąć, aby uniknąć pokusy oglądania pornografii?

Chętnie nastawiasz trzy różne budziki i wyjeżdżasz 45 minut wcześniej niż to konieczne, by być pewnym, że się nie spóźnisz na rozmowę kwalifikacyjną w celu podjęcia pracy – ale jakie kroki jesteś gotów podjąć, aby uniknąć pokusy oglądania pornografii? Być może potrzebujesz oderwać się od przeglądania stron internetowych? Co to całe, bezcelowe surfowanie ci dało? Czyż nie siedzisz później bezwolny i pozbawiony zupełnie chęci, by przeciwstawić się grzechowi?
Możesz zapytać: „Czy nie ma innych, praktycznych kroków, które mogę podjąć i które mogą mi pomóc osiągnąć zwycięstwo?” Oczywiście, że są. Ale sam jesteś tym, który jest najlepiej przygotowany, by odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz lepiej niż ktokolwiek inny, gdzie i kiedy upadłeś. Być świadomym swoich własnych słabości, daje ogromną korzyść w walce o czystość! Po rozpoznaniu gdzie i kiedy jesteś słaby, masz dokładnie określone miejsce, w którym masz walczyć i gdzie potrzebujesz mocy do zwycięstwa.

Modlitwa w potrzebie

W Liście do Hebrajczyków 4,16 jest napisane: „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” Innymi słowy musisz się modlić. Jesteś zawstydzony, nienawidzisz grzechu, próbujesz przełamać swoje przyzwyczajenia oglądania pornografii, ale czujesz się bezsilny. Jeśli zawołasz do Jezusa we właściwym czasie – w chwili potrzeby, kiedy jesteś kuszony – to zostanie ci dana ogromna moc – moc Ducha Świętego!

Duch Święty nie sprawi, że pokuszenia znikną w magiczny sposób. Ale następnym razem, gdy będziesz kuszony, by oglądać pornografię, to nagle pojawi się w tobie sprzeciw. To sprawi Duch Święty, a On jest przeciwny temu, co pociąga twoje ciało – brudowi, który teraz intensywnie nienawidzisz. Kiedy tylko pojawi się nieczysta myśl w twojej głowie, musisz zawołać „Nie poddam się temu! Jezu, pomóż mi przezwyciężyć!” Jeżeli twoja tęsknota jest szczera, to Jezus jest bardziej niż chętny, by ci pomóc.

Bój, by zachować swoje serce w czystości, nie jest łatwy. To jest codzienna walka. Ale Biblia ma wielkie obietnice dla tego, kto zwycięży: „Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu” (I List Piotra 4,1) Używaj tego wersetu jako oręża w twoim własnym życiu!

Radość ze zwycięstwa!

Wyobraź sobie jedno: Jeżeli mówisz „nie” za każdym razem, gdy grzech – w swojej wielkiej brzydocie – się podnosi, głodzisz go przez to, że nie karmisz pożądliwości. Przyjdzie dzień, gdy twoje niewierne pożądania przestaną cię torturować. To, co kiedyś było „olbrzymem nieczystości” – umrze. Zakończysz z grzechem.

To, co kiedyś było „olbrzymem nieczystości” – umrze. Zakończysz z grzechem.

Kiedy zaczynasz przezwyciężać pokusy do oglądania pornografii, to tak, jakby zupełnie nowy świat otworzył się dla ciebie! Będziesz niesamowicie radosny – nagle doświadczysz radości płynącej ze zwycięstwa!

Walcz o czystość! Walcz o to, by być tym, kogo Bóg może używać, by wykonać swoją wolę na ziemi! Nigdy się nie poddawaj! Jako zwycięski chrześcijanin, nigdy nie będziesz tęsknił za tymi tanimi i krótkotrwałymi „przyjemnościami”, które musiałeś porzucić. Ja za nimi absolutnie nie tęsknię.

„Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują” (List Jakuba 1,12).

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.