Kto może oglądać Jezusa?

Kto może oglądać Jezusa?

Jezus powiedział, że tylko niewielu będzie mogło Go oglądać. Czy jesteś wśród nich?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie.” (Ew. Jana 14,19)

Kto może oglądać Jezusa?

Jezus mógł pokazać się wszystkim ludziom, mógł po prostu stanąć w ich drzwiach i uczynić cuda dla nich. Jednak nie taki był Boży zamiar. On uczynił to w ten sposób, że tylko ci, którzy żyją z Jezusem oraz ci, którzy pozwalają Mu zamieszkać w swoich sercach, mogą Go oglądać.

Jest ogromna różnica pomiędzy duchem tego świata, a Duchem Bożym. Szatan jest bogiem tego świata i to on kieruje duchem świata. Wspierają go duchowe zastępy zła. Dopóki człowiek jest w duchu tego świata, bóg tego świata zaślepia jego oczy. Właśnie dlatego nie widzi ani nie rozumie światła, które pochodzi z ewangelii.

W Ojcu i w Jezusie jest ten sam Duch. „Dlatego, że nie znają mojego Ojca” – powiedział Jezus – „nie znają również mnie”. (List do Efezjan 6,12; II List do Koryntian 4,3-4; Ewangelia Jana 14,7)

Przeczytaj więcej o duchu tego świata tutaj: 6 pytań dotyczących „ducha czasu"

Jezus puka do drzwi

Duch Jezusa jest całkowitym przeciwieństwem ducha świata, dlatego też ci, którzy są w tym duchu, nigdy tego nie zrozumieją. Jezus stoi u drzwi i puka. (Objawienie Jana 3,20) Jednak jest tylko jedna klamka i znajduje się ona po wewnętrznej stronie drzwi, więc Jezus nie wejdzie, jeśli Go nie wpuścisz. Musisz sam tego pragnąć. On nie chce niewolników. Nie chce nikogo innego, oprócz tych, którzy są synami i córkami Boga Wszechmogącego. Chce tych, którzy mają pragnienie w swoim wnętrzu i zostali powołani do tego życia zanim został założony fundament ziemi. Tacy ludzie otwierają Jemu drzwi, aby mógł wejść. Oni odczuwają, że właśnie tego pragną w swoim życiu.

Jeśli jesteś zmęczony tym światem, zmęczony wszystkim, co on ci oferuje i odczuwasz, że są to tylko dziurawe cysterny z toksyczną i skażoną wodą, która cię zatruwa i niszczy twoje życie – jeśli jesteś tym zmęczony, otwórz drzwi dla Jezusa! On stoi przed drzwiami i woła: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.” Tym źródłem jest Jezus, a gdy On wejdzie do naszego wnętrza, otrzymujemy tego samego ducha i to samo życie. (Ew. Jana 7,37-38; Ew. Jana 4,14)

Możemy być razem z Jezusem na całą wieczność!

Wtedy stajemy się aktywni we wszystkim, co dobre. Następuje całkowite przekształcenie w naszym życiu. Stajemy się nową istotą. Wszystko staje się nowe. Pijemy z tego źródła, które jest krystalicznie czyste i które wypływa z tronu Boga i Baranka. Woda ta wpływa do naszego wnętrza i wszystko, co jest nieczyste, umiera w Jego śmierci. Wtedy to, co z nas wychodzi, jest krystalicznie czyste. Ludzie widzą życie Chrystusa; widzą prawdziwe chrześcijaństwo. To jest ogromna chwała.

Jezus powiedział: „Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie (…)” Ale do swoich uczniów powiedział: „(…) lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie”. (Ew. Jana 14,19). Zatem ci, którzy widzą Jezusa, są w tym samym Duchu i mają tą samą tęsknotę i pragnienie. Będą Go oglądać i spędzą z Nim wieczność. Inni ludzie nigdy więcej Go już nie zobaczą. Nastąpi bardzo wyraźny podział. Istnieje również bardzo wyraźny podział pomiędzy tymi, którzy są w duchu tego świata, a tymi, którzy są w Duchu Bożym w swoim życiu. Chwała niech będzie Bogu za to.

Ten artykuł został napisany na podstawie rozmowy z Kåre J. Smith z dnia 24 stycznia 2020 roku.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.