Wiara zmienia wszystko

Wiara zmienia wszystko

Odkąd duch wiary wszedł do mojego serca, moje spojrzenie na życie zupełnie się zmieniło.

7 min ·

Wiara. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak coś tak potężnego może jednocześnie być tak abstrakcyjne?

Czym jest wiara? Jako chrześcijanie, bardzo często słyszymy to słowo. Wiara w Jezusa, Syna Bożego i Jego ofiarę za nas, wybawiła nas z wiecznego potępienia i śmierci. Wiara w to jest podstawą zbawienia. Mamy wtedy kontakt z Bogiem. Jednak w jaki sposób ta wiara przekłada się na coś konkretnego w moim codziennym życiu? Na przykład gdy wykonuję różne obowiązki domowe, jestem w pracy, w szkole, czy gdziekolwiek indziej? Co tak naprawdę oznacza mieć wiarę w Boga?

Żywa wiara w Boga

Nie tak dawno temu otrzymałam osobiste objawienie dotyczące wiary. Mogę to ująć w ten sposób, że wiara stała się dla mnie czymś bardzo realnym. Nie jest czymś, co staram się zrozumieć moim rozumem, lecz czymś, co weszło do mojego serca. Obecnie to wiara pomaga mi wytrwać w ciągu dnia. Dodaje mi sił i kieruje moimi codziennymi decyzjami, bym mogła dokonywać właściwych wyborów.

Wiara stała się dla mnie czymś praktycznym, osobistym, namacalnym, niewiarygodnym. Zmieniła moje spojrzenie na życie. Tak właściwie zmieniła wszystko – i to nie w taki ogólny, powierzchowny sposób. Wpłynęła na wszystko, począwszy od monotonnych codziennych obowiązków do wielkich wyzwań, od wiary, że będę mieć wystarczająco dużo sił, by wszystko dokończyć po długim dniu pracy, do wiary, że otrzymam dział w pełni boskiej natury. (II List Piotra 1,4) Pozwolę sobie stwierdzić, że to właśnie oznacza mieć żywą wiarę.

Wiara – przeświadczenie o tym, czego nie widzimy

Zawsze zastanawiałam się nad tym, co to oznacza, że wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” (List do Hebrajczyków 11,1)

Jak to jest możliwe, by wierzyć w coś, czego nie widzę, a nawet nie mam o tym najmniejszego pojęcia? Na przykład, w to, że moja przyszłość – chociaż nieznana – jest bezpieczna w Bożych rękach? Ale zdałam sobie sprawę, że wiara rzeczywiście jest przeświadczeniem tego, czego, nie widzimy, gdyż w chwili, gdy tylko zaczynam wierzyć, już to się dzieje. Coś zmienia się w moim sercu, a sama wiara jest największą motywacją dla mnie, by to, o czym jestem przekonana, stało się rzeczywistością.

„Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.” (Ew. Jana 15,7). Mam zupełną wiarę w to Słowo i codziennie tego doświadczam! Od prostej prośby, by zdążyć na pociąg lub by spotkanie mojej grupy dzieci było błogosławione i dobre, po modlitwę o innych, o uzdrowienie i ochronę, odczuwam, że Bóg raz za razem odpowiada na moje modlitwy. To sprawia, że wiara wzrasta we mnie i mam dużo większe pragnienie, by się modlić – jestem zależna od modlitwy. Modlę się o małe codzienne sprawy lub o większe i mam pokój, ponieważ wiem, że moje prośby zostały wysłuchane.

„Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!” (Psalm 34,8) Właśnie w ten sposób doświadczam Boga!

Wiara w Boga daje zwycięstwo

Jestem osobą, która wierzy w zwycięstwo nad grzechem. Oprócz tego, że wiara pomaga mi w praktycznych sprawach codziennego życia, pomogła mi również uwierzyć, że Bóg, który rozpoczął we mnie dobre dzieło, ukończy je na dzień Jezusa Chrystusa. (List do Filipian 1,6) Nie oznacza to, że teraz biernie czekam, aż coś się wydarzy – wręcz przeciwnie, wiara daje mi odwagę w moich walkach. Gdybyś miał iść do walki ze 100% pewnością, że wyjdziesz z niej cało i z triumfującym zwycięstwem, czy nie dodałoby to tobie dużo więcej mocy i odwagi? A może chętniej podejmowałbyś ryzyko, by otrzymać zwycięstwo, które już widzisz przed sobą?

Wiara daje zwycięstwo. Wiara gwarantuje zwycięstwo. A razem z nim przychodzi błogosławieństwo – zbyt wielkie, by je zmierzyć lub opisać. Głębokie odpocznienie. Niezachwiana radość. Moc do jeszcze większego zwycięstwa.

Dzięki wierze to, co niewidzialne, staje się widzialne. Odczuwam Bożą niewidzialną moc i siłę, jakiej nigdy wcześniej nie miałam. Otrzymuję łaskę, którą jest pomoc, a wiem o tym, ponieważ to, co wcześniej sprawiało mi trudność, powoli staje się coraz łatwiejsze. W momentach, w których byłam przerażona, gdy miałam otworzyć usta i przyznać się do błędu, nie jest to już takie bolesne – w miarę, jak robię to coraz częściej.

Otrzymuję coraz więcej wiary, kiedy widzę, że nic z tego, co Bóg mi daje i czyni dla mnie, nie byłabym w stanie osiągnąć sama. Bóg jest prawdziwy, Wszechmocny i otrzymuję coraz większe pragnienie, by Jemu służyć.

Wiara w Boga przynosi odpocznienie

Wiara, zaufanie do Boga, zwycięstwo i odpocznienie są ze sobą powiązane.

Wiara przynosi odpocznienie. Odpocznienie, gdyż wiem, że moje życie jest w Bożych rękach. Tam, gdzie niegdyś trwała nieustanna walka ze złymi skłonnościami i pożądliwościami, które zdawały się pojawiać bez końca, zwycięstwo ucisza wszystko. Nadchodzi koniec. Odpocznienie jest tym samym, co triumfujące zwycięstwo!

„Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto w ciele cierpiał, zaniechał grzechu.” (I List Piotra 4,1)

Wiara w ten werset sprawia, że łatwiej wytrwać w pokuszeniu. Teraz wydaje się to ciężkie i trudne, kiedy muszę zaprzeć się własnej woli, ale jeśli wytrwam, nadejdzie dzień, w którym to, co się dzieje, nie będzie już dłużej miało na mnie wpływu. Otrzymam odpocznienie w środku burzy. Stanę się nieporuszona!

Wiara sprawia, że życie jest lekkie i łatwe. Nie ma dnia, w którym musiałabym się martwić. Wiara eliminuje niejasności. Wiara eliminuje domysły. Wiara eliminuje niezdecydowanie.

Wiara w Boga, to wybór

Wiara jest wyborem! Mogę modlić się o nią, walczyć o nią, ale w różnych sytuacjach życia, muszę po prostu ją wybrać.

Wybór, by wierzyć, tak naprawdę nie jest związany z moimi uczuciami czy rozumowaniem. Im bardziej w to wierzę, tym łatwiejsze się to staje. Wiara zmienia wszystko!

Wiara oznacza trzymanie się Bożych obietnic pomimo tego, jak słabą i nędzną jestem. Wiara jest wyborem serca i każdy może dokonać tego wyboru.

Wystarczy jeden krok wiary. Wybierz, by wierzyć; niech wiara całkowicie zmieni twoje życie!

„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.” (Księga Malachiasza 3,10)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.